Ulga termomodernizacyjna 2022. Jak ją odliczyć? Kto może skorzystać? Co można odliczyć?

Ulga termomodernizacyjna umożliwia odliczenie od dochodu kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przeprowadzonych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Jak ją odliczyć? Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? Odpowiadamy.

Ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć od podstawy obliczenia podatku (albo przychodów w przypadku podatku zryczałtowanego) kosztów poniesionych na termomodernizację w domu jednorodzinnym - także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej. Ulga obejmuje każdą taką inwestycję rozpoczętą po 2019 r. Nie jest istotne, czy właściciel opłacił koszty z własnych pieniędzy, czy wziął kredyt ten cel.

Zobacz wideo Koniec fotowoltaiki w Polsce? Małgorzata Tracz: Nie jest to dobra ustawa

Komu i na co przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Uprawnione do ulgi są osoby opodatkowane podatkiem liniowym 19 proc., według skali podatkowej 17 proc. lub 32 proc. albo ryczałtem od dochodów ewidencjonowanych.

Termomodernizacja to remont budynku w celu zmniejszenia zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej. Zgodnie z wytycznymi strony rządowej mieszczą się w  tym:

  • ulepszenia, gdzie zmniejsza się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej oraz ogrzewanie do budynków mieszkalnych;
  • ulepszenia, gdzie zmniejszają się straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
  • przyłączenia techniczne do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
  • całkowite lub częściowe zamiany źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Ulga termomodernizacyjna. Jak ją odliczyć?

W 2022 r. każdy podatnik może odliczyć do 53 tys. zł ulgi termomodernizacyjnej. Pary mogą zatem odliczyć łącznie do 106 tys. zł. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Podstawowym dowodem tych kosztów jest faktura VAT.

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl 

By skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, należy uzupełnić i złożyć załącznik PIT/O, który jest uzupełnieniem dla PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS oraz PIT-37. Odliczenie wpisujemy w rubrykę "Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego".

Ulga termomodernizacyjna. Ważne zasady

Chcąc skorzystać z ulgi, powinniśmy pamiętać, że:

  • Ulga nie dotyczy nowo powstających budynków i takich, które nie zostały jeszcze oddane do użytku.
  • Inwestycja termomodernizacyjna w momencie wnioskowania o ulgę nie musi być skończona, ale trzeba ją dokończyć przed upływem trzech lat. Czas ten liczony jest od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwsze wydatki.
  • Kolejne wydatki można odliczać przez sześć lat od pierwszej od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwsze wydatki.
  • Nieruchomość musi stanowić odrębną całość i służyć przede wszystkim do mieszkania. Jest jednak pewien wyjątek, kiedy budynek ma lokal użytkowy, czyli przeznaczony na jakąś działalność, ale wtedy jego powierzchnia nie może przekraczać 30 proc. całości.
  • Odliczeniu nie podlegają inwestycje całkowicie lub częściowo dofinansowane ze środków Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz takie, które zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Więcej o: