L4 z datą wsteczną. Na ile dni wstecz można uzyskać zwolnienie lekarskie?

L4 z datą wsteczną jest możliwe. Wiele osób zastanawia się jednak, na ile dni "do tyłu" może zostać wystawione zwolnienie lekarskie i w jakich okolicznościach można je otrzymać. Rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Zwolnienie lekarskie może wystawić lekarz, lekarz dentysta i felczer po odbyciu przez pacjenta konsultacji, a następnie po stwierdzeniu przez lekarza niezdolności do pracy. Pacjent otrzymuje zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP.

Zwolnienie lekarskie z datą wsteczną. Na ile dni do tyłu?

Lekarz ma prawo do wystawienia zwolnienia lekarskiego wstecz. Wszelkie związane z tym kwestie zostały uregulowane w dokumentach takich jak: ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i trybu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim.

Zobacz wideo Dr Fiałek o hejcie, który go dotknął w związku z walką z COVID-19

Należy jednak pamiętać, że okres ten nie może on obejmować więcej niż trzy dni wstecz względem dnia, w którym zostało przeprowadzone badanie lekarskie.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

L4 z datą wsteczną. Wyjątkiem jest zwolnienie od lekarza psychiatry

Wyjątkiem od reguły jest zwolnienie od lekarza psychiatry. Lekarz tej specjalizacji może wystawić zaświadczenie lekarskie na okres dłuższy niż trzy dni poprzedzające dzień badania.

Dzieje się tak wtedy, gdy podejrzewa on występowanie u chorego zaburzeń psychicznych ograniczających zdolność pacjenta do oceny swojego postępowania.

Więcej o: