ZUS: Ukraińcy pobierający 500 plus mogą stracić świadczenie. Możliwe też kary

Obywatele Ukrainy mogą - podobnie jak Polacy - pobierać pieniądze z popularnego świadczenia 500 plus. Jednak jeśli nie dopełnią pewnych obowiązków, mogą nie tylko stracić prawo do pobierania pieniędzy, lecz także zostać wezwani do ich zwrotu wraz z odsetkami.

Według najnowszych danych (stan na 24 maja) Straży Granicznej, od 24 lutego br. do Polski przybyło 3,57 mln Ukraińców. Jednak wielu z nich postanowiło wyjechać z powrotem do swojego kraju - według danych SG już ok. 1,532 mln osób zdecydowało się na powrót.

ZUS może sprawdzić, kto wyjechał do Ukrainy. "Mamy narzędzia"

Ukraińscy uchodźcy, jeśli wyjadą z Polski na dłużej niż 30 dni, tracą prawo do legalnego pobytu, a także prawo do wielu świadczeń, w tym do 500 Plus, Dobry Start czy rodzinnego kapitału opiekuńczego. Co więcej, ZUS może wezwać te osoby do zwrotu pieniędzy wraz z odsetkami.

- Konsekwencją utraty prawa do legalnego pobytu w Polsce jest utrata prawa świadczeń dla rodzin. Dlatego ważne, aby obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenia dla rodzin i planują wyjazd z Polski, poinformowali o tym ZUS. Szczegółowa instrukcja, jak to zrobić, znajduje się na naszej stronie internetowej - wyjaśnił rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski w rozmowie z PAP.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Jak tłumaczył, w przypadku wątpliwości dotyczących spełnienia warunków do otrzymywania świadczeń, ZUS może wezwać świadczeniobiorcę do osobistego udzielenia wyjaśnień w placówce. Jeśli odmówi on udzielenia informacji lub nie udzieli ich w wyznaczonym terminie, Zakład może wstrzymać wypłatę świadczeń.

- ZUS ma dostęp do różnych państwowych rejestrów. Chodzi np. o system informacji oświatowej, centralny wykaz ubezpieczonych. W razie potrzeby ZUS będzie mógł korzystać ze specjalnego rejestru obywateli Ukrainy, prowadzonego przez Straż Graniczną - wyjaśnił Żebrowski. Zapewnił, że Zakład "ma narzędzia", aby sprawdzić, czy dana osoba wyjechała z Polski.

500 Plus dla obywateli Ukrainy. Kto może złożyć wniosek?

Na początku marca rząd wprowadził prawo do wszystkich świadczeń socjalnych przysługujących w Polsce obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną. Rodzice mogą liczyć na świadczenie z programu 500 plus, a także innych programów pomocowych.

Świadczenie wypłacane przez ZUS może otrzymać:

  • obywatel Ukrainy albo małżonek obywatela Ukrainy, który po 23 lutego 2022 r. przybył wraz z dzieckiem z Ukrainy do Polski w związku z wojną w Ukrainie;
  • obywatelka Ukrainy albo żona obywatela Ukrainy, która po 23 lutego 2022 r. przybyła z Ukrainy do Polski w związku z wojną w Ukrainie, a dziecko urodziło się w Polsce;
  • obywatel Ukrainy albo małżonek obywatela Ukrainy, który zamieszkał w Polsce przed 24 lutego 2022 r., ale dziecko, na które ubiega się o świadczenie, przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z wojną w Ukrainie;
  • obywatel innego państwa, który na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawuje opiekę nad dzieckiem, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z wojną w Ukrainie.

Wnioski w języku ukraińskim można złożyć elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Konto na PUE można założyć samodzielnie przez internet za pomocą profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej. Do wnioskowania o 500 plus, obowiązkowe jest posiadanie numeru PESEL oraz konta w banku. Aby złożyć wniosek, konieczne jest też zarejestrowanie i potwierdzenie profilu na PUE ZUS.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Zobacz wideo "Pytanie, na które nie umie odpowiedzieć infolinia Polskiego Ładu" [Q&A]
Więcej o: