Polski Ład. Senat przyjął nowelizację ustawy. Niższy PIT i likwidacja ulgi dla klasy średniej

Senat przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym, wprowadzając wcześniej poprawki do niej. Oznacza to kolejną zmianę w Polskim Ładzie. Podatek PIT zostanie obniżony, ale w zamian ulga dla klasy średniej ma być zlikwidowana. Na czwartkowym posiedzeniu Senat zajmie się czternastą emeryturą.

Senat przyjął w środę z poprawkami nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. To zapowiadana od dłuższego czasu kolejna duża zmiana w Polskim Ładzie. Za głosowało 75 senatorów, przeciw żaden, 19 się wstrzymało. 

Polski Ład. Senat poprawił nowelizację ustawy o podatku dochodowym i zaakceptował ją

Izba Wyższa do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym wprowadziła 30 poprawek. Ustawa przede wszystkim obniża stawkę PIT z 17 do 12 proc. By zrównoważyć zmianę, zlikwidowano krytykowaną ulgę dla klasy średniej. Będzie można ją jednak zastosować wyjątkowo przy rozliczeniu za rok podatkowy 2022, jeśli okaże się dla podatnika korzystniejsza niż nowe zasady.

Zobacz wideo Kosiniak-Kamysz o Polskim Ładzie: W starym bałaganie zrobiono jeszcze większy bajzel

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl 

Zgodnie z nowelą przedsiębiorcy rozliczający się na zasadzie podatku liniowego, ryczałtu i karty podatkowej będą mogli odliczać część składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania. Tzw. liniowcy będą mogli zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności zapłacone składki zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 8700 zł. Dla "ryczałtowców" limit ten wyniesie 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych, a dla podatników na karcie - 19 proc.

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby powrócić na skalę podatkową, a na początku roku wybrali podatek liniowy lub ryczałt, będą mogli to zmienić w trakcie roku podatkowego 2022.

Podatnicy mający kilka różnych źródeł dochodu, będę mogli równocześnie upoważnić maksymalnie trzech płatników (pracodawcy, zleceniodawcy, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT o 3600 zł. W wypadku jednej umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł miesięcznie, dwóch - po 150 zł, a przy trzech po 100 zł.

Nowela likwiduje ulgę w wysokości 1,5 tys. zł dla rodziców samotnie wychowujących dzieci i przywraca możliwość wspólnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci, ale z wyjątkiem tych, którzy sprawują opiekę naprzemienną.

Samotni rodzice wychowujący niepełnosprawne dziecko będą mogli obliczać podatek w podwójnej wysokości od połowy dochodu, pozostali - tylko 1,5 kwoty zmniejszającej podatek. Ustawa zwiększa z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej) kwotę zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. Renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców.

Nowela określa też zasady wyrównania ubytku dochodów jednostek samorządów terytorialnych z podatku PIT oraz organizacji pożytku publicznego, które korzystają z mechanizmu 1 proc. podatku.

14 emerytura pod obrady Senatu

Senat będzie kontynuował w czwartek o godz. 10 rozpoczęte dzień wcześniej obrady. Izba zajmie się między innymi ustawą o kolejnym w 2022 roku dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. To ustawa o 14 emeryturze.

Rząd szacuje, że świadczenie to trafi do około 9 milionów osób, koszt jego wprowadzenia ma wynieść prawie 11,5 mld zł. Czternasta emerytura ma być wypłacana od 25 sierpnia do 20 września 2022 roku. Dodatkowe świadczenie będzie wynosiło tyle, ile najniższa emerytura, czyli 1334,88 zł. Mają ją otrzymać emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2,9 tys. zł. W przypadku osób, których wysokość emerytury lub renty przekracza tę kwotę, będzie stosowany mechanizm "złotówka za złotówkę". Z dodatkowego świadczenia nie skorzystają osoby, których emerytura przekracza 4188,44 zł.

Senatorowie rozpatrzą też ustawę o rolnictwie ekologicznym. Dostosowuje ona polskie prawo do unijnych przepisów, m.in. w zakresie kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną. W porządku obrad jest też nowelizacja Prawa farmaceutycznego oraz ustawy o zawodzie farmaceuty. Zgodnie z nią, farmaceuta i technik farmaceutyczny podczas wykonywania czynności zawodowych w aptece lub punkcie aptecznym mogą korzystać z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Więcej o: