Wyższe podatki dla właścicieli samochodów i garaży w 2023 r. Wzrosną 10-krotnie. "Niesprawiedliwe"

Właściciele samochodów i garaży zapłacą w 2023 r. wyższe podatki. - Właściciel miejsca postojowego w garażu podziemnym, gdzie deweloper wyodrębnił księgę wieczystą, zapłaci dziesięć razy wyższy podatek, niż właściciel miejsca postojowego, które deweloper wpisał do księgi wieczystej razem z mieszkaniem - powiedział Michał Nielepkowicz, wspólnik i doradca podatkowy w kancelarii Thedy&Partners.

W przyszłym roku czekają nas wyższe podatki - zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów z 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023. Podatki wzrosną o wskaźnik inflacji za I półrocze 2022 r., czyli o 11,8 proc. Jak pisaliśmy wcześniej, będzie to najwyższy skok cenowy od 25 lat. Więcej zapłacimy m.in. za utrzymanie samochodu - podwyżka podatku od nieruchomości podniesie koszty utrzymania garażu.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Dziesięć razy wyższy podatek dla właścicieli miejsca postojowego w garażu podziemnym. "Niesprawiedliwe"

- Ten podatek już jest bardzo niesprawiedliwy! Osoba, będąca właścicielem miejsca postojowego w garażu podziemnym, gdzie deweloper wyodrębnił księgę wieczystą, zapłaci dziesięć razy wyższy podatek, niż właściciel miejsca postojowego, które deweloper wpisał do księgi wieczystej razem z mieszkaniem. A przecież nie miała na to wpływu - powiedział Michał Nielepkowicz, wspólnik i doradca podatkowy w kancelarii Thedy&Partners w podcaście "Biznes. Między wierszami" w Radiu ZET.

Ekspert wyjaśnił, że najwięcej zapłacą przedsiębiorcy, posiadający miejsca postojowe w hali garażowej oraz mieszkańcy, którzy mieszkają w danym lokalu mieszkalnym i również mają przypisane do tego lokalu miejsce postojowe w hali garażowej. - Zapłacą według tej stawki blisko 10 zł za metr kwadratowy, a mieszkańcy lokali, które hali garażowej nie mają wyodrębnionej, czyli hala garażowa jest częścią wspólną budynku, zapłacą jedynie złotówkę za metr kwadratowy tego miejsca postojowego - dodał Nielepkowicz.

Doradca podatkowy podkreślił, że "mieszkaniec nie ma wpływu, czy za miejsce postojowe z komórką lokatorską zapłaci 50 zł, czy 500 zł". Ekspert mówił również, ile więcej mogą zapłacić inwestorzy indywidualni. Wyjaśnił, że przedsiębiorcy wynajmujący lokal mieszkalny osobom fizycznym na cele mieszkaniowe mogą nie być uprawnieni do stosowania najniższej stawki i powinni płacić stawkę znacznie wyższą. - To oznaczałoby, że za 50-metrowe mieszkanie podatek od nieruchomości po nowym roku nie wynosiłby 50 zł, ale tak naprawdę 1500 zł - podkreślił Michał Nielepkowicz.

Tak wzrosną podatki i opłaty w 2023 roku

Z obwieszczenia ministra finansów z 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 [LINK] wynika, że podatki i opłaty wzrosną następująco:

- od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,16 zł od 1 m kw. powierzchni;
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,79 zł od 1 ha powierzchni;
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,61 zł od 1 m kw. powierzchni;
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w przepisach - 3,81 zł od 1 m kw. powierzchni.

- od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych - 1 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 28,78 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 13,47 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,87 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 9,71 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej.

- od środków transportu:

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

 • od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1020,16 zł;
 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1701,84 zł;
 • powyżej 9 ton - 2042,19 zł.

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - 3897,01 zł.

Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą, lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 2382,52 zł.

Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą, lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej, lub wyższej niż 12 ton - do 36 ton włącznie - 3012,13 zł, a powyżej 36 ton - 3897,01 zł;

Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 2042,19 zł;

Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - do 36 ton włącznie 2382,52 zł, a powyżej 36 ton - 3012,13 zł;

Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy - mniejszej niż 22 miejsca - 2411,44 zł, a równej lub większej niż 22 miejsca - 3048,71 zł;

- opłaty:

 • stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 953,38 zł dziennie;
 • stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, nie może przekroczyć 2,80 zł dziennie;
 • stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej, nie może przekroczyć 3,94 zł dziennie;
 • stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć 5,40 zł dziennie;
 • stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 150,93 zł rocznie od jednego psa;
 • stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 3,14 zł dziennie;
 • stawka części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,28 zł od 1 m kw. pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Zobacz wideo W co inwestować, żeby nie stracić oszczędności przez inflację?
Więcej o: