Podatek od posiadania psa w 2023 r. Maksymalna stawka idzie w górę. Czeka nas fala podwyżek

Ministerstwo Finansów podniosło górną granicę stawek wielu podatków i opłat na 2023 rok, w tym podatek od posiadania psa. Jednak ostatecznie to gminy decydują o wprowadzeniu takiej opłaty oraz o jej wysokości.

Gmina może wprowadzić podatek od posiadania psa zgodnie z treścią art. 18a i art. 19 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Jak czytamy, opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Rada gminy w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Podatek od posiadania psa w 2023 r. Ile wyniesie górna granica opłaty?

Maksymalna stawka podatku od posiadania psa w 2022 roku wynosi 135 zł. Jak wynika z obwieszczenia ministra finansów, w 2023 roku kwota ta wzrośnie do 150,93 zł. Warto podkreślić, że jest to maksymalna stawka podatku od jednego psa.

W przyszłym roku wzrosną również górne granice stawek innych podatków. Jak czytamy w obwieszczeniu ministra finansów:

 • stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 953,38 zł dziennie;
 • stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, nie może przekroczyć 2,80 zł dziennie;
 • stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej, nie może przekroczyć 3,94 zł dziennie;
 • stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć 5,40 zł dziennie;
 • stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 3,14 zł dziennie;
 • stawka części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,28 zł od 1 m kw. pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.

Więcej o przyszłorocznych podwyżkach przeczytaj poniżej:

Podatek od psa 2023 - kiedy nie trzeba płacić?

Ustawa ze stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych określa również wyjątki, w których podatek od psa nie jest pobierany. Jak czytamy, opłaty tej nie pobiera się od:

 • członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
 • osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
 • osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego;
 • osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
 • podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Zobacz wideo Na co Polacy wydają najwięcej pieniędzy? Czy ceny zaczynają spadać? Pytamy ekspertkę
Więcej o: