Małe reaktory modułowe. KGMH podpisał porozumienie z partnerem z Rumunii. "Atom to niższe koszty"

KGHM Polska Miedź i rumuńska SN Nuclearelectrica ogłosiły podpisanie memorandum o współpracy w sprawie rozwoju projektów małych reaktorów modułowych. Doszło do tego podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. "To przełom w polskiej gospodarce" - mówi Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź.

Współpraca pomiędzy KGHM, a SN Nuclearelectrica ma na celu wymianę doświadczeń oraz know-how. Memorandum, które nie jest jednak wiążące, ma obowiązywać 36 miesięcy. Współpraca obejmuje zakres techniczny, ekonomiczny, prawny, finansowy oraz organizacyjny, niezbędny dla rozwoju projektów małych reaktorów modułowych, które mają zostać opracowane przez Rumunię i Polskę.  

KGHM rozpoczyna współpracę z rumuńską spółką

- Cieszymy się, że możemy współpracować i dzielić się naszymi doświadczeniami i konkluzjami dot. atomu oraz wspierać KGHM w pierwszych krokach we wdrażaniu bezpiecznej, czystej i innowacyjnej technologii - przekazał Cosmin Ghita, dyrektor generalny, SN Nuclearelectrica SA. 

Nuclearelectrica, z którą KGHM nawiązał współpracę, jest państwową spółką produkującą energię elektryczną, ciepło i paliwo jądrowe. Działa pod nadzorem Ministerstwa Energii Rumunii. Państwo posiada 82,49 proc. jej udziałów. 

Polska i Rumunia, dzięki innowacyjnej technologii małych reaktorów modułowych NuScale, wzmocnią swoje bezpieczeństwo energetyczne. Przy pomocy nowego, czystego źródła energii, osiągnąć mają jednocześnie swoje cele w zakresie dekarbonizacji. 

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl.

Elektrownia jądrowa w Polsce? "Przełom w polskiej gospodarce"

- Atom dla KGHM to niezależność energetyczna i niższe koszty. (...) Wprowadzenie innowacyjnej technologii energetyki jądrowej, opartej na małych modułach, to przełom w polskiej gospodarce. Współpraca z Nuclearelectrica to istotne wsparcie tego przedsięwzięcia - powiedział Marcin Chludziński, prezes KGHM. 

Memorandum pomiędzy obiema stronami obejmuje kompleksowe podejście do wszelkich działań związanych z rozwojem projektu SMR, od wyboru lokalizacji po wygaszenie elektrowni, w celu opracowania solidnych, bezpiecznych i opłacalnych projektów SMR w Rumunii i Polsce. 

Technologia SMR w Polsce jeszcze w tej dekadzie

Projekt, który Rumunia zrealizuje we współpracy z NuScale, będzie składał się z 6 modułów, każdy o mocy zainstalowanej 77 MWe, łącznie 462 MWe i wygeneruje 193 stałych miejsc pracy w zakładzie, 1500 miejsc pracy w budownictwie, 2 300 miejsc pracy w sektorze produkcji i pozwoli Rumunii uniknąć uwalniania do atmosfery 4 milionów ton CO2 rocznie. 

KGHM wspólnie z firmą NuScale zamierza wdrożyć technologię SMR w Polsce w tej dekadzie. Pierwsza elektrownia zapewni czystą energię zakładom produkcyjnym miedziowej Spółki. W tym zakresie KGHM złożył już wniosek do Państwowej Agencji Atomistyki o ocenę technologii i przygotowania studium lokalizacyjnego. W tym celu trwają prace nad utworzeniem w Polsce Symulatora Sterowni SMR (Centrum Edukacji - Centrum E2) do szkolenia operatorów i specjalistów jądrowych. 

Zobacz wideo Nie setki, a tysiące Sasinów na elektrownię jądrową w Polsce. Czy musimy bać się atomu?
Więcej o: