Wniosek o dodatek do drewna można już składać. Wzór dokumentów znalazł się w ustawie

Rząd oprócz dodatku do węgla, zdecydował się na wprowadzenie dofinansowania zakupu również innych paliw. Dopłatę można uzyskać m.in. na drewno, którym opalamy gospodarstwo domowe. Wnioski można już składać, a ich wzór pojawił się we wtorkowej ustawie.

W związku z kryzysem energetycznym rząd postanowił dofinansować zakup surowców grzewczych. Początkowo przewidziano dopłatę jedynie do zakupu węgla. 17 września Andrzej Duda popisał jednak ustawę, która rozszerza dopłaty również na inne paliwa

Dodatek do drewna

Nowe przepisy przewidują dopłaty dla gospodarstw domowych, które są ogrzewane drewnem kawałkowym. Dofinansowanie w wysokości 1 tys. zł przysługuje na jedno gospodarstwo domowe, które definiowane jest jako:

  • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
  • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl 

Aby otrzymać dodatek, źródło ciepła musi być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Mogą ubiegać się o niego:

  • indywidualne domy;
  • mieszkania w budynkach wielolokalowych ze wspólną kotłownią;
  • lokale korzystające z lokalnym sieci ciepłowniczych.

Dodatek do drewna. Jak złożyć wniosek?

Wzór wniosku znalazł się w ustawie. Jego wersję PDF portal Infor.pl udostępnił pod TYM adresem. Wnioski o dodatek do źródeł ciepła należy składać do samorządu - wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie weryfikował ich zgodność ze wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wypłaty dodatku będą realizowane na wnioski zgłoszone zgodnie ze stanem z CEEB na 11 sierpnia br. (zmiany dokonywane w ewidencji po tym terminie pozostaną bez wpływu na ustalenie prawa do dodatku, z wyjątkiem zgłoszeń dokonywanych po raz pierwszy).

Wypłata dodatku ma nastąpić w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Dokumenty można składać do 30 listopada 2022 roku. Gmina na rozpatrzenie wniosku oraz wypłatę dodatku ma maksymalnie miesiąc.

Więcej o: