Ile lat pracy do emerytury? Wiek emerytalny zostanie przedłużony?

Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn - przypomina ZUS. Oznacza to, że po przekroczeniu tego wieku można ubiegać się o świadczenie emerytalne, którego minimalna wysokość wynosi 1250,88 zł brutto (1066,24 zł netto). Jakie kryteria trzeba spełnić, żeby ZUS przyznał emeryturę? Wyjaśniamy.

Prawo do emerytury uzyskuje się od dnia, w którym osiągnie się powszechny wiek emerytalny, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszony w tej sprawie zostanie wniosek. W Polsce dla mężczyzn jest to 65. rok życia, a dla kobiet 60. rok życia (można też ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, jednak jest to możliwość tylko dla osób, które pracują w zawodzie uprawniającym do tego - chodzi m.in. o górników, rolników, osoby pracujące w służbach mundurowych, kolejarzy, nauczycieli, ratowników czy sędziów). 

Zobacz wideo 13. i 14 emerytura powinna zostać utrzymana? Pytamy posłankę Hennig-Kloskę

Ile lat pracy do emerytury?

ZUS wyjaśnia, że w przypadku osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku emerytura przyznawana jest:

  •  kobiecie, która udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 15 lat i osiągnęła wiek co najmniej 60 lat;
  • mężczyźnie, który udowodnił okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 20 lat i osiągnął wiek co najmniej 65 lat. 

Jeśli chodzi natomiast o osoby urodzony po 31 grudnia 1948 roku, emerytura przysługuje osobie, która:

  • ukończyła powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn),
  • podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym przynajmniej 1 dzień, np. jako pracownik, osoba prowadząca działalność pozarolniczą, a także osoby, która przed wejściem w życie ustawy podlegała ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu (warunek ten nie jest spełniony przez osoby, które podlegały wyłącznie ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS) 

- podaje ZUS

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

 Wiek emerytalny. Czy zostanie wydłużony?

W Polsce od 2017 roku ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Co ciekawe 25 września przeprowadzono w Szwajcarii referendum, które m.in. dotyczyło podwyższenia wieku emerytalnego kobiet z dotychczasowych 64 do 65 lat. Tym samym zrównaniem go z mężczyznami. Nieco ponad połowa Szwajcarów zagłosowała za taką zmianą. 

Niedługo podobna dyskusja może rozpocząć się w Polsce, ponieważ, 68. "kamień milowy" jaki postawiła przed nami Komisja Europejska, jeśli chcemy dostać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, dotyczy właśnie podnoszenia efektywnego wieku emerytalnego, czyli realnego wieku przejścia na emeryturę. - Nigdy nie dotkniemy wieku emerytalnego - zapowiadał jednak minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. 

Więcej o: