Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci i świadczenie Mama 4 plus - czym się różnią?

Świadczenie Mama 4 plus przysługuje matkom, które urodziły lub wychowywały co najmniej czwórkę dzieci - albo ojcom, którzy zajmowali się potomstwem po ich opuszczeniu przez matkę. Jakie dokładnie warunki trzeba spełnić, by otrzymać pieniądze? Jaka jest dokładna kwota świadczenia w 2022 roku? Jak złożyć wniosek? Podpowiadamy.

Od 2019 roku funkcjonuje w Polsce świadczenie Mama 4 plus. Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci wszedł w życie natomiast w 2015 roku. Są to więc dwa różne świadczenia. Przyjmowaniem wniosków i wypłatą świadczeń zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych. O ile pieniądze przysługują nie tylko matkom, ale i ojcom, o tyle istotne jest spełnienie pewnych warunków. Przedstawiamy jakich. 

Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci - dla kogo? 

Dodatek do emerytury za wychowanie dzieci przysługuje:

 • kobietom urodzonym po 1949 roku,
 • które przepracowały zawodowo co najmniej 20 lat,
 • które przebywały na urlopie wychowawczym.

To świadczenie dotyczy tylko kobiet. Inaczej jest natomiast w przypadku programu Mama 4 plus.

Zobacz wideo Z jakich żarówek warto korzystać w domu, by zaoszczędzić pieniądze?

Mama 4 plus 2022 - ile wynosi? Kto może otrzymać świadczenie? Jakie trzeba spełnić warunki?

Świadczenie zostało wprowadzone 1 marca 2019 roku, by, jak tłumaczy ZUS, "zapewnić niezbędne środki utrzymania rodzinom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły". Ich wysokość od marca 2022 roku wynosi 1338,44 zł i podlega waloryzacji.

Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, należy spełnić warunki:

 • być matką po 60. roku życia, która urodziła lub wychowała co najmniej czwórkę dzieci;
 • być ojcem po 65. roku życia, który wychował co najmniej czwórkę dzieci, ponieważ ich matka zmarła, porzuciła je lub przez długi czas nie wychowywała.

"Warunek urodzenia i wychowania lub wychowania dzieci dotyczy dzieci własnych, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej" - uściśla ZUS.

By otrzymać świadczenie, należy także mieszkać w Polsce i mieć tu "ośrodek interesów życiowych" przez co najmniej 10 lat, jednak dopiero po ukończeniu 16. roku życia. Istotne są także: obywatelstwo polskie lub jednego z państw członkowskich UE lub państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), prawo pobytu stałego lub zalegalizowany pobyt w Polsce w przypadku cudzoziemców.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Emeryci (zdjęcie ilustracyjne) Emerytura po zmarłym mężu. Wszystko, co musisz wiedzieć [PORADNIK]

Mama 4 plus - jak złożyć wniosek?

By otrzymać świadczenie, konieczne jest złożenie wniosku. Odpowiednie druki znajdują się w palcówkach zakładu oraz na jego stronie. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć także:

 • informację o numerach PESEL dzieci,
 • oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,
 • zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego,
 • orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem,
 • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Do tego w oświadczeniu należy także potwierdzić takie informacje, jak:

 • urodzenie co najmniej czwórki dzieci,
 • wychowanie co najmniej czwórki dzieci,
 • przerwy w wychowywaniu dzieci - jak długie, wraz z podaniem przyczyny,
 • informację o ewentualnym ograniczeniu lub pozbawieniu praw rodzicielskich,
 • zamieszkanie w Polsce i posiadanie "ośrodka interesów życiowych" w Polsce po ukończeniu 16 lat,
 • ustalone prawo do emerytury lub renty, lub ich pobieranie,
 • uzyskanie dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej,
 • posiadanie gospodarstwa rolnego i jego powierzchni,
 • źródła ewentualnych innych dochodów,
 • przebywanie w areszcie lub zakładzie karny,

"Powinieneś także potwierdzić inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na decyzję w sprawie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego" - dodaje ZUS. Dodatkowo ojcowie ubiegający się o świadczenie powinni w oświadczeniu wskazać datę śmierci matki dzieci lub datę ich porzucenia albo zaprzestania wychowania - wraz z potwierdzeniem dokumentami.

Ministra rodziny Marlena Maląg podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Rodziny, Warszawa, 16.12.2019 r. 14. emerytura na stałe? Marlena Maląg: Pracujemy nad ustawą

Więcej o: