Dodatek węglowy. Ostatnie tygodnie na złożenie wniosku. Ile można otrzymać? Dla kogo?

W ramach dodatku węglowego można otrzymać kwotę 3 tysięcy złotych. Trzeba jednak złożyć odpowiednie dokumenty do gminy i spełnić określone warunki. Do kiedy można składać wnioski? Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dodatek węglowy?
Zobacz wideo Jarosław Kaczyński: "Tani węgiel będzie pomieszany z drogim". Co ma na myśli prezes?

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. złotych, z którego może skorzystać każdy, kto ogrzewa mieszkanie węglem lub paliwem węglopochodnym zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, jeśli głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe.

Dodatek węglowy - jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie?

Dodatek węglowy przysługuje na każde źródło ogrzewanie. Wniosek o dofinansowanie trzeba złożyć do 30 listopada. Gmina na wypłatę dodatku węglowego ma dwa miesiące.

Dodatek przysługuje, tylko jeśli główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) w terminie do 11 sierpnia 2022 r. Zmiany dokonywane w ewidencji po tym terminie pozostaną bez wpływu na ustalenie prawa do dodatku - z wyjątkiem zgłoszeń dokonywanych po raz pierwszy.

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl 

Przepisy o dodatku węglowym zaostrzono, gdy pojawiały się przypadki korygowania deklaracji celem uzyskania dodatku węglowego. Jeśli po 11 sierpnia dokonano korekty deklaracji CEEB i zmieniono główne źródło ogrzewania (np. z kotła gazowego na węglowy), to wtedy dodatek nie zostanie przyznany. Dodatek węglowy będzie jednak przysługiwał w przypadku uzupełnienia informacji na temat zgłoszonego wcześniej źródła ciepła.

Dodatek węglowy. Pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel

Świadczenie przyznawane jest bez kryterium dochodowego i przysługuje również na węgiel, który został już wcześniej zakupiony, zatem pieniądze można w praktyce przeznaczyć na dowolny cel.

Więcej o: