Paszport. Do końca tygodnia nie uzyskasz dokumentu. W urzędach przerwa na wdrożenie nowego systemu

Tylko do 14.00 we wtorek 8 listopada można złożyć wniosek o paszport i odebrać dokumenty. Urzędy mają przerwę w związku ze wdrażaniem nowego systemu. Działanie wznowią dopiero za kilka dni - w poniedziałek 14 listopada.

W życie wchodzi nowa ustawa o dokumentach paszportowych. Nastąpi również uruchomienie Rejestru Dokumentów Paszportowych (RDP). Jak czytamy w komunikatach rządowych, podróżni powinni w związku z tym przygotować się na utrudnienia.

Zobacz wideo Na cmentarzach miejsca nie przebywa. Jak zaoszczędzić miejsce? [Next Station]

Paszporty nie będą wydawane. W jakich dniach urzędy nie będą przyjmować wniosków?

W związku z wejściem w życie wspomnianej ustawy i uruchomieniem rejestru, w okresie od godz. 14.00 we wtorek 8 listopada do niedzieli 13 listopada do końca dnia organy paszportowe w Polsce i za granicą nie będą przyjmować wniosków paszportowych.

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl 

Uwaga - oznacza to także, że nie będzie można odbierać również gotowych dokumentów. Jak czytamy, w tym okresie organy paszportowe będą mogły wydawać wyłącznie paszporty tymczasowe w szczególnie uzasadnionych i krytycznych przypadkach.

Nowe paszporty. Rusza nowy Rejestr Dokumentów Paszportowych (RDP)

Ustawa o dokumentach paszportowych uchyli obowiązującą obecnie regulację z 2006 r. Jej celem jest usprawnienie i uproszczenie procesu ubiegania się o dokumenty paszportowe oraz zwiększenie bezpieczeństwa tych dokumentów.

Ustawa zakłada m.in. ustanowienie Rejestru Dokumentów Paszportowych, który zastąpi Centralną Ewidencję Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych. RDP ma z kolei stanowić część Systemu Rejestrów Państwowych.

Przepisy zawarte w ustawie pozwolą gromadzić w Rejestrze Dokumentów Paszportowych dokumenty w postaci elektronicznej, podpisane podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym, a także odwzorowania cyfrowych dokumentów sporządzonych w postaci papierowej związanych z dokumentami paszportowymi. Nowy rejestr oznacza zatem, że nie trzeba będzie wypełniać papierowego wniosku o paszport.

Jak informuje Kancelaria Premiera Rady Ministrów, ustawa pozwoli uruchomić nowe e-usługi, które umożliwią:

  • sprawdzanie danych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych;
  • sprawdzenie, czy paszport lub inny dokument paszportowy jest gotowy do odbioru;
  • sprawdzenie, ważności paszportu lub innego dokumentu paszportowego;
  • zgłaszanie utraty lub uszkodzenia paszportu albo innego dokumentu paszportowego;
  • potwierdzenie odbiór paszportu lub innego dokumentu paszportowego, który dostarczył kurier (e-usługa dostępna za granicą)

Zmiany wchodzą w życie od 13 listopada 2022 r.

Więcej o: