Dodatek węglowy - kończy się czas na złożenie wniosku. Jak wypełnić?

Dodatek węglowy, czyli 3 tys. zł jednorazowego świadczenia na zakup węgla można uzyskać, spełniając kilka warunków. Pieniądze przyznawane są bez kryterium dochodowego. Aby otrzymać dodatek, należy złożyć wniosek przed terminem.

Dodatek węglowy można uzyskać po wypełnieniu i złożeniu odpowiedniego wniosku w urzędzie gminy. Należy w nim wskazać źródło ogrzewania - informację należy podać zgodnie ze złożonym wcześniej wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Gminy mogą bowiem sprawdzić dane zawarte we wniosku.

W Chełmnie sporo osób nadal czeka na wypłatę dodatku węglowego Dodatek węglowy dostaniesz, jeśli płacisz za śmieci. Gmina sprawdzi

Dodatek węglowy - do kiedy można złożyć wniosek?

Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Więcej o świadczeniach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Świadczenie przyznawane jest bez kryterium dochodowego i przysługuje również na węgiel, który został już wcześniej zakupiony, zatem pieniądze można w praktyce przeznaczyć na dowolny cel. Jednak warto się pospieszyć ze złożeniem wniosku - możemy tego dokonać tylko do 30 listopada.

Wegiel w Krzeszowicach Dodatek węglowy a komornik. Czy świadczenia podlegają egzekucji?

Dodatek węglowy - co należy wpisać we wniosku? Jaka kara za podanie nieprawdziwych danych?

We wniosku o dodatek węglowy należy podać dane (imię i nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL lub numer dokumentu tożsamość) oraz miejsce zamieszkania. W dalszej części dokumentu należy podać dane osób, które wchodzą w skład gospodarstwa domowego i zadeklarować, co jest głównym źródłem ogrzewania. Należy również złożyć oświadczenie o tym, że informacje podane we wniosku są zgodne z prawdą - za podanie fałszywych informacji grozi bowiem kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

27 października rząd wprowadził istotne zmiany w zasadach przyznawania świadczenia o węgiel. Po zmianie przepisów rodzinom zamieszkującym pod jednym adresem przysługuje kilka dodatków węglowych. Wcześniej pieniądze przyznawane były tylko na jedno gospodarstwo domowe pod jednym adresem. Co więcej, o dodatek węglowy mogą wnioskować również te osoby, których wnioski zostały wcześniej odrzucone.

Zobacz wideo Brak węgla na rynku podbije jeszcze bardziej ceny prądu?
Więcej o: