Dodatek węglowy. Dwie rodziny pod jednym adresem? Teraz obie mogą dostać po 3 tysiące zł

Zasada "jeden dodatek węglowy na jeden adres" już nie obowiązuje. W myśl znowelizowanych przepisów każda z rodzin mieszkających pod jednym adresem może ubiegać się o wsparcie na węgiel.

3 listopada weszły w życie ważne zmiany w zasadach przyznawania wsparcia na węgiel. Od tego dnia gmina może przyznać kilka dodatków węglowych na jeden adres. Wcześniej, gdy wniosek o wypłatę dodatku złożyło więcej niż jedno gospodarstwo domowe mieszkające pod tym samym adresem, świadczenie przysługiwało wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. To oznacza, że osoby, których wnioski wcześniej zostały odrzucone, mogą złożyć je drugi raz, do ponownego rozpatrzenia.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami 3000 zł dodatku węglowego może dostać teraz każda rodzina, o ile spełnia następujące warunki:

  • pod jednym adresem mieszka kilka rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe;
  • każda rodzina mieszka w osobnym lokalu;
  • każda z rodzin ma osobny piec węglowy albo jest jeden piec współdzielony przez gospodarstwa domowe.

Więcej wiadomości z Polski na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Dodatek węglowy bez deklaracji CEEB

Obecnie dodatek węglowy można dostać nawet bez zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Gmina przeprowadzi wywiad środowiskowy i ustali, czy dane gospodarstwo domowe ma prawo do dofinansowania i sama zgłosi źródło do CEEB.

Dodatek węglowy. Kończy się czas na składanie wniosków

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Świadczenie przyznawane jest bez kryterium dochodowego i przysługuje również na węgiel, który został już wcześniej zakupiony, zatem pieniądze można w praktyce przeznaczyć na dowolny cel.

Osoby zainteresowane dodatkiem węglowym powinny złożyć wniosek do 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zobacz wideo Jak może wyglądać polska energetyka w przyszłości?
Więcej o: