Zimno w pracy? Pracodawca oszczędza na ogrzewaniu? PIP: Za to może grozić kara [WYTYCZNE]

Temperatura w miejscach pracy nie może przekroczyć określonego minimum. W przeciwnym wypadku pracodawcy może grozić kara, a pracownik może odmówić wykonywania swoich obowiązków i nadal pobierać wynagrodzenie - przypomina Państwowa Inspekcja Pracy.

Kwestie związane z temperaturą w pomieszczeniach pracy reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy zawarte w rozporządzeniu wskazują, że to pracodawca ponosi ewentualną odpowiedzialność w przypadku niezapewnienia odpowiedniej temperatury w miejscu pracy.

Praca w niskiej temperaturze. Jaka kara grozi pracodawcy za złamanie przepisów BPH?

Zgodnie z § 30 ww. rozporządzenia "w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy nie niższą niż 14 stopni Celsjusza, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają". Natomiast w pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana tzw. lekka praca fizyczna i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18 stopni Celsjusza.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Jak wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy w komunikacie, przepisy nie wprowadzają możliwości odstępstw od tych wymagań, chyba że ma to uzasadnienie ze względów technologicznych. "Tym samym odstępstwa nie mogą być usprawiedliwione sytuacją ekonomiczną" - czytamy.

Jeśli temperatura w miejscu pracy jest niższa niż określona w przepisach, pracodawca może zostać ukarany. "Za łamanie przepisów BHP pracodawcy grozi kara grzywny. Jej maksymalna wysokość to 30 tys." - informuje PIP.

Państwowa Inspekcja Pracy: Pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy

To jeszcze nie koniec. Pracownik ma również prawo odmówić wykonywania obowiązków, jeśli w miejscu pracy temperatura spadnie poniżej minimalnej, a na czas wstrzymania wykonywania pracy może pobierać wynagrodzenie.

"W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy, stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia" - wskazuje Państwowa Inspekcja Pracy.

Zobacz wideo Jak możemy zaoszczędzić prąd podczas pracy zdalnej?
Więcej o: