Nowości w urlopach w 2023 roku. Więcej wolnego dla rodziców. Co jeszcze się zmieni?

Dyrektywa work-life balance ma na celu wprowadzenie równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym. Dzięki niej pracownik zyska więcej przywilejów. Kiedy unijne przepisy wejdą w życie?

Dyrektywa 2019/1158 tzw. work-life balance ma zapewnić równowagę między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Przyjął ją Parlament i Rada Unii Europejskiej w drugiej połowie czerwca 2019 roku. W Polsce powinna zostać wdrożona do 2 sierpnia 2022 roku. Jednak jej implementacja prawdopodobnie nastąpi wraz z początkiem 2023 r., choć niewykluczone, że termin ten się opóźni. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Co zrobić, gdy biuro podróży upada?

Urlop 2023. Dyrektywa work-life balance

Unijne rozwiązania dotyczą uprawnień rodzicielskich i elastycznej organizacji pracy. Jak podawał "Dziennik Gazeta Prawna", przewidują one, że:

  • drugi rodzic ma prawo do dwóch miesięcy (9 tygodni) urlopu rodzicielskiego, niewykorzystane wolne przepadnie, urlopu tego nie można przenieść na drugiego rodzica (przysługuje wówczas 70 proc. wynagrodzenia);
  • pracownicy mają prawo do urlopu opiekuńczego w wymiarze pięciu dni roboczych w roku, dyrektywa work-life balance nie wskazuje, czy urlop opiekuńczy ma być urlopem płatnym czy też bezpłatnym;
  • każdy pracownik ma prawo do czasu wolnego od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem (dwa dni lub 16 godzin rocznie, przysługuje wówczas 50 proc. wynagrodzenia);
  • pracownicy posiadający dzieci do co najmniej ośmiu lat oraz opiekunowie takich dzieci mają prawo do występowania z wnioskiem o elastyczną organizację pracy w celu sprawowania opieki;
  • jest zakaz zwalniania pracowników z powodu wystąpienia przez nich z wnioskiem o urlop ojcowski, rodzicielski i opiekuńczy lub o elastyczną organizację pracy.

Co istotne, w przypadku urodzenia jednego dziecka długość urlopu rodzicielskiego ma zostać zwiększona z 32 do 41 tygodni, w przypadku porodu mnogiego - z 34 do 43 tygodni. Nowe prawa uwzględnia także rodziców z zaświadczeniem o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu lub o nieuleczalnej chorobie dziecka. Zyskają oni prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 65 tygodni lub do 67 tygodni w przypadku ciąży mnogiej.

Rodzic, którego dziecko nie przekroczyło 8. roku życia, nie będzie mógł pracować w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. Będzie mógł natomiast korzystać z przerywanego czasu pracy. Wszystko trzeba będzie jednak uzgodnić z pracodawcą. 

Polacy są jedną z najdłużej pracujących narodowości

Jak wyjaśnia portal Profinfo, koncepcja work-life balance wywodzi się z krajów anglosaskich, gdzie na przełomie lat 70. i 80. zwrócono uwagę na problem związany z przenikaniem się sfery prywatnej z zawodową. Analizy wykazały, że dłuższy czas pracy nie przekłada się na wyniki firm. Eksperci zauważyli również niepokojący spadek efektywności, zaangażowania i kreatywności. 

"Polacy są jedną z najdłużej pracujących narodowości - w skali tygodnia czas pracy wynosi średnio 39.7 h, czyli o około 4 godziny dłużej niż m.in. Francuzi, Niemcy, czy Duńczycy" - czytamy.

Więcej o: