Zmiany w Prawie Budowlanym od 2023 roku. Ekspert: Budzą obawy, ale wspierają zeroemisyjność

W 2023 roku wejdą w życie zmiany w Prawie Budowlanym. Najważniejszą nowością będzie możliwość budowy domów jednorodzinnych jedynie na podstawie odpowiedniego zgłoszenia, bez konieczności - tak jak jest obecnie - uzyskania pozwolenia na budowę. Radosław Jodko, ekspert ds. inwestycji z RRJ Group obawia się jednak, że takie rozwiązanie może budzić niebezpieczeństwo.

"Proponowane zmiany wynikają z potrzeby dalszego upraszczania i przyspieszania procesu inwestycyjno-budowlanego" - czytamy w uzasadnieniu do zmiany ustawy Prawo budowlane z 3 października 2022 roku. Nowe przepisy mają przede wszystkim zliberalizować formalności związane z budową domów na własnych działkach.    

Zobacz wideo Materiały budowlane drastycznie podrożały. Czy do wysokich cen musimy się przyzwyczaić? [Q&A]

Domy jednorodzinne bez pozwolenia na budowę

Zmiany w Prawie Budowlanym wejdą w życie 1 stycznia 2023 roku. Najważniejsza z nich dotyczy tego, że budowa domów jednorodzinnych może odbywać się bez pozwolenia na budowę, a jedynie na tzw. zgłoszenie. Oprócz tego obiekty budowlane będą oddawane do użytkowania jedynie po zawiadomieniu o zakończeniu budowy, nie będzie więc konieczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie danego obiektu.  

- Zgłoszenia mają być realizowane na podstawie projektu sporządzonego z kierownikiem budowy, tak więc kierownik budowy ma potwierdzać gotowość budynku do zamieszkania. To budzi obawy, bo tracimy ważny etap kontroli uprzedniej i następczej, sprawowanej do tej pory przez administrację publiczną. Po tych zmianach w prawie odpowiedzialność za budowę przerzucona zostaje na inwestora, kierownika budowy i projektanta - zwraca uwagę Radosław Jodko, ekspert ds. inwestycji z RRJ Group. 

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zmiany w Prawie Budowlane z korzyścią dla środowiska 

Poszerzona zostanie także lista inwestycji realizowanych na uproszczonych zasadach także m.in. o mikroelektorownie wiatrowe (o wysokości 3–12 m) czy bezodpływowe zbiorniki na wody opadowe lub roztopowe (do 5 m3 - bez zgłoszenia i pozwolenia; o pojemności 5–15 m3 - wystarczy jedynie zgłoszenie). 

- To, co cieszy w tych zmianach, to rozbudowanie katalogu inwestycji realizowanych na uproszczonych zasadach. Dołączają do tej listy mikroelektrownie wiatrowe czy zbiorniki gromadzenia wody, co oznacza, że pojawiają się na rynku nieruchomości indywidualnych realne rozwiązania wspierające zeroemisyjność budynków. I na te zmiany z pewnością czekał rynek - podkreśla Jodko. 

Ekspert zwraca uwagę, że w związku z tymi zmianami może wzrosnąć także rola ekspertów od oceny technicznej. Wynikać to będzie przede wszystkim z tego, iż od 2023 roku rzeczoznawcy mają otrzymać uprawnienia do sporządzania opracowań technicznych dotyczących obiektów budowlanych. 

Więcej o: