Katastrofa na Odrze. Nikt nie chce rządowej pomocy. ZUS może wypłacić kilka tys. zł, jednak wnioski nie spływają

Przedsiębiorcy, którzy ucierpieli z powodu katastrofy na Odrze, mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie o wysokości ponad 3 tys. zł za każdą ubezpieczoną osobę w firmie. W rzeczywistości jednak prawie nikt tego nie zrobił. Według danych, które wyciekły do mediów, obecnie do ZUS-u spłynęło około 20 takich wniosków.

Ustawę o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze przewiduje, że przedsiębiorcy mogą otrzymać jednorazowe świadczenie pieniężne, które ma być przeznaczone na ograniczenie skutków ekonomicznych katastrofy. Zostało jedynie kilka dni do końca terminu składania wniosków, a na razie zainteresowanie jest znikome. 

Zobacz wideo Katastrofa nad Odrą. "Nie znajdzie tu pan żywego organizmu. A jeśli będzie, to będzie walczył o życie" Wybierz serwis

Rządowa pomoc dla przedsiębiorców

Ministerka rodziny i polityki Społecznej Marlena Maląg szacowała w sierpniu, że wsparciem może zostać objętych około 10 tys. podmiotów działających wzdłuż Odry. W rzeczywistości zainteresowanie pomocą jest dużo mniejsze. Portal biznesinfo.pl donosi, że w listopadzie o pomoc zgłosiło się zaledwie parę osób, a do 30 września wpłynęły wnioski od 12 podmiotów. 

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Katastrofa ekologiczna. ZUS wypłaci świadczenia. Jakie warunki trzeba spełnić? 

Świadczenie przysługuje podmiotom, które w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze uzyskały w sierpniu przychód z działalności niższy o co najmniej 50 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w lipcu lub czerwcu br., lub w sierpniu ubiegłego roku. 

Jednorazowe świadczenie otrzymają podmioty, które prowadziły na dzień 31 lipca 2022 r. pozarolniczą działalność, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako przeważającą, oraz te, które w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. były zgłoszone jako płatnicy składek z datą obowiązku opłacania składek nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r. 

Ponadto świadczenie będzie przysługiwało podmiotom, które: 

  • w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. zgłosiły co najmniej jedną osobę do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego z datą powstania ubezpieczeń emerytalnego i rentowego nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r. i co najmniej jedna osoba pozostawała w tych ubezpieczeniach na ostatni dzień lipca br.; 
  • w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. zgłosiły do ZUS-u co najmniej jeden adres prowadzenia pozarolniczej działalności na obszarze powiatów wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie uchwalonej ustawy, na których obszarze znajdują się gminy, w których na dzień 31 lipca 2022 r. była prowadzona pozarolnicza działalność. 

Katastrofa ekologiczna. ZUS wypłaci świadczenia. Ile wyniosą?

Jednorazowe świadczenie będzie przysługiwało płatnikowi składek, który spełnia łącznie wszystkie powyższe warunki. 

Świadczenie w wysokości 3010 zł będzie wypłacał ZUS za każdą ubezpieczoną osobę w firmie. Zakład będzie również ustalał prawo do jednorazowego świadczenia pieniężnego. Wniosek w tej sprawie należy złożyć w formie elektronicznej najpóźniej do 31 grudnia 2022 r. 

Więcej o: