PIT 2023. Kiedy ZUS wyśle deklaracje dla emerytów i rencistów za 2022 rok?

Zakończył się rok podatkowy 2022. Zaraz rozpocznie się okres rozliczania ze skarbówką. ZUS lada dzień ma rozpocząć wysyłanie formularzy dla emerytów i rencistów.
Zobacz wideo 14. emerytura zostanie na stałe? Pytamy wiceministra finansów

Emeryci i renciści rozliczają się z deklaracji podatkowej PIT-40A. Deklaracja przeznaczona jest dla osób, które w 2022 roku pobierały z ZUS:

  • rentę
  • emeryturę, 
  • świadczenie lub zasiłek przedemerytalny,
  • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. 

Kiedy ZUS wyśle PIT40-A dla emerytów i rencistów?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wysyłanie deklaracji od 15 stycznia. Proces ten zakończy się pod koniec lutego. Dotyczy to wszystkich formularzy, nie tylko tych przeznaczonych dla rencistów i emerytów. Co roku ZUS wysyła około 10 mln deklaracji PIT-40A, PIT-11A oraz PIT11.

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl 

PIT-11A trafi do osób, które pobierały inne świadczenia z ZUS niż emerytalne i rentowe, czyli zasiłki chorobowe oraz macierzyńskie. Formularz zostanie wysłany ponadto do osób, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS oraz osób, które złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem, albo też złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek wg wyższej skali podatkowej czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A. 

PIT-11 zostanie wysłany osobom, które w ubiegłym roku pobierały świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.

Wgląd w deklarację PIT będzie można uzyskać również na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Formularze będą dostępne w zakładce "Świadczeniobiorca" po zalogowaniu do serwisu. Plik zapisano w formacie PDF. 

Więcej o: