Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. Termin coraz bliżej. Ile kosztuje nowy dokument?

Prawo jazdy, a dokładnie dokument, upoważaniający do prowadzenia samochodu, u wielu kierowców będzie nieaktualny. Kiedy mija termin jego wymiany? Wniosek można złożyć przez Internet lub w urzędzie.

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami, "osoby posiadające prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. obowiązane są dokonać ich wymiany, na prawa jazdy zgodne z nowym wzorem prawa jazdy określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20 rozporządzenie w sprawie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami ust. 1 pkt 1." - czytamy w artykule 124.

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Czy Polacy zauważają inflację? "To nie ma o co pytać"

Prawo jazdy. Kiedy mija termin obowiązkowej wymiany dokumentu?

Do 2013 roku były wydawane bezterminowe prawa jazdy. Nie oznacza to jednak, że tracą one ważność, a kierowcy - swoje uprawnienia. Trzeba jedynie wymienić dokument na nowy.  

"Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw transportu lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza prawa jazdy" - czytamy w ustawie. Nowe dokumenty będą ważne przez 15 lat. Jeśli okaże się, że kierowca ma problemy zdrowotne, czas może być krótszy.

Punkty karne.Kasowanie punktów karnych. Wchodzą nowe zasady. Zapłacimy więcej

Ile kosztuje wymiany prawa jazdy? Gdzie złożyć wniosek?

Opłata za wymianę prawa jazdy wynosi 100,50 zł, a jeśli potrzebne są nowe badania lekarskie - nawet 300,50 zł (badania lekarskie kosztują ok. 200 zł). Na nowy dokument czeka się najczęściej do 9 dni roboczych.

Wniosek można złożyć przez Internet za pośrednictwem portalu ePUAP.gov.pl lub w zależności od miejsca zamieszkania w:

  • urzędzie miasta - dotyczy miast na prawie powiatu,
  • urzędzie dzielnicy - dotyczy wyłącznie mieszkańców Warszawy,
  • starostwie powiatowym - dotyczy pozostałych osób.

Przed złożeniem wniosku o wymianę prawa jazdy należy przygotować:

  • formularz wniosku (do pobrania ze strony obywatel.gov.pl lub miejscowego urzędu);
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za prawo jazdy;
  • aktualne zdjęcie - wyraźną, kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, w pozycji frontalnej;
  • dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemców - paszport lub kartę pobytu;
  • orzeczenie lekarskie (jeśli jest wymagane);
  • oryginał prawa jazdy do wglądu (urzędnik zrobi kserokopię).

Prawo jazdy (zdjęcie ilustracyjne)Podwyżki cen egzaminów na prawo jazdy. Od 2023 roku wchodzą zmiany

Więcej o: