Rafał Baniak, były wiceminister, zatrzymany przez CBA. "Uważa się za osobę niewinną"

Funkcjonariusze CBA zatrzymali na polecenie Prokuratury Krajowej byłego wiceministra skarbu w rządzie PO-PSL Rafała Baniaka. "Baniak jest osobą publiczną i nigdy nie uchylał się od udziału w czynnościach prowadzonych przez sąd czy prokuraturę. Gdyby został wezwany na przesłuchanie, stawiłby się na nie bez zwłoki" - czytamy w oświadczeniu adwokata, które zostało nadesłane do redakcji Gazeta.pl.

Centralne Biuro Antykorupcyjne przekazało Gazeta.pl, że w środę rano funkcjonariusze Delegatury CBA we Wrocławiu zatrzymali na Mazowszu i Śląsku cztery osoby. "Czynności przeprowadzono na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Wśród zatrzymanych są prezes zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz trzej przedsiębiorcy" - czytamy.

Gazeta.pl dowiedziała się, że funkcjonariusze CBA prowadzą jednocześnie przeszukania w kilkunastu lokalizacjach na terenie całego kraju, w tym w urzędzie m.st. Warszawy oraz Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Miasta Warszawy.

Rafał Baniak zatrzymany przez CBA. "Nie ma nic do ukrycia"

Adwokat zatrzymanego przez CBA Rafała Baniaka przekazał, że były wiceminister skarbu uważa się za osobę niewinną i nie ma nic do ukrycia. "Należy podkreślić, że Rafał Baniak jest osobą publiczną i nigdy nie uchylał się od udziału w czynnościach prowadzonych przez sąd czy prokuraturę. Gdyby został wezwany na przesłuchanie, stawiłby się na nie bez zwłoki" - czytamy w oświadczeniu, które otrzymała Gazeta.pl.

"Po zakończeniu czynności prowadzonych przez prokuraturę, Rafał Baniak odniesie się do treści stawianych mu zarzutów" - podkreślono. Zatrzymany wyraził zgodę na publikację wizerunku.

Komunikat opublikowała również organizacja Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, w której Rafał Baniak jest prezesem zarządu. "Z uwagi na trwające czynności nie komentujemy sprawy zatrzymania prezesa Pracodawców RP Rafała Baniaka, do czasu zakończenia działań prowadzonych przez organy śledcze. Jednocześnie deklarujemy, że jesteśmy do dyspozycji służb prowadzących to postępowanie" - czytamy.

Rafał Baniak. Prezes Pracodawców RP był w przeszłości m.in. wiceministrem skarbu

Rafał Baniak w latach 2016-2018 i 2020-2021 był wiceprezydentem wykonawczym Pracodawców RP. Ukończył studia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2002-2003 pełnił funkcję doradcy ministra pracy i polityki społecznej. W okresie 2003-2004 był radcą wiceprezesa Rady Ministrów oraz p.o. dyrektora sekretariatu wiceprezesa rady ministrów Jerzego Hausnera.

Od 14 maja 2004 r. do 17 listopada 2005 r. zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej. W okresie tym pełnił m.in. funkcję współprzewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Był także członkiem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów. Nadzorował pracę departamentów: pożytku publicznego, współpracy międzynarodowej, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym oraz wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2006 r. został dyrektorem departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy w Polskiej Konfederacji Pracodawców Polskich Lewiatan, a następnie doradcą prezydenta i zastępcą dyrektora generalnego w Konfederacji Pracodawców Polskich, pełniąc m.in. obowiązki sekretarza Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

W latach 2007-2011 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki. W tym okresie reprezentował rząd m.in. w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Był współprzewodniczącym trójstronnych zespołów branżowych ds. społecznych warunków restrukturyzacji hutnictwa, ds. branży chemicznej, ds. przemysłu lekkiego, członkiem zespołu ds. ochrony zdrowia.

W okresie 2011-2015 sprawował funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Po roku 2015 był prezesem zarządu w SWPS Innowacje, Strategic Workforce Institute. Jest współzałożycielem i prezesem fundacji MK 12.31 oraz członkiem Rady Programowej Open Eyes Economy Summit.

Zobacz wideo Tomczyk: Słyszałem, że CBA chciało wejść do wszystkich posiadłości Obajtka, ale nie ma tylu funkcjonariuszy
Więcej o: