Zwrot podatku wciąż możliwy. Ulga na dziecko, ulga na internet, ulga mieszkaniowa i nie tylko

Zwrot podatku nie zawsze jest tym, co zobaczymy logując się do systemu Twój e-PIT. Kiedy fiskus nakazuje dopłatę, wielu zastanawia się, czy ma prawo skorzystać z ulgi. Oto te popularniejsze.

Zwrot podatku nie zawsze przysługuje "z automatu". Usługa Twój e-PIT, która od 15 lutego pozwala poznać Polakom rozliczenie podatkowe, często pokazuje, że to my musimy dokonać wpłaty na konto fiskusa. Warto zatem pamiętać, że możemy wykorzystać liczne ulgi. Równie istotne jest to, że są obwarowane wieloma warunkami.

Zobacz wideo [ZAWIERA MODUŁ SPONSOROWANY] Studio Biznes odc. 144

Ulga na dziecko i ulga prorodzinna. Ile można zyskać? 

Ulga na dzieci/Ulga na dziecko. W ramach Ulgi Prorodzinnej miesięczna ulga na jedno dziecko wynosi 92,67 zł, a roczna ulga wynieść może 1112,04 zł. Nie każdy może liczyć na zwrot z tego tytułu, obowiązują bowiem limity.

Jeśli podatnik rozlicza się indywidualnie, limit dochodu uprawniający do skorzystania z Ulgi Prorodzinnej to 56 000 zł. Natomiast w przypadku rozliczenia łącznego z małżonkiem, limit stanowi kwota 112 000 zł.

Ulga prorodzinna (inne nazwy to ulga 4+ i ulga dla rodzin wielodzietnych). Umożliwia odliczenie od podatku części kosztów związanych z utrzymaniem rodziny. W szczególności w przypadku rodzin wielodzietnych można odliczyć łącznie 6924,12 zł. 

Ulga na internet niezwykle popularna. Setki złotych do zyskania

Ulga na Internet. Dzięki niej odliczyć można nawet 760 zł. Kwota musi być jednak udokumentowana fakturą wystawioną na nazwisko podatnika. Możliwe jest też wspólne rozliczenie ulgi, najlepiej wtedy, by na dokumencie widnieli oboje małżonkowie. Uwaga! Ulga nie przysługuje, gdy internet kupujemy w pakiecie z innymi usługami (np. telewizja). 

Korzystanie z ulgi na internet w ramach podatku jest dozwolone tylko w dwóch kolejnych latach podatkowych. To ważna zmiana, bo kiedyś było inaczej - dopuszczalna była przerwa w odliczeniach. Ponadto ważne jest, aby pamiętać, że odliczenia te mogą dotyczyć wyłącznie wydatków poniesionych w okresie obowiązywania ulgi. Nie ma więc możliwości odliczenia wydatków poniesionych w poprzednim roku podatkowym.

Ulga rehabilitacyjna. Jest ulgą skierowaną do osób z niepełnosprawnością lub ich opiekunów. Pozwala rozliczyć m.in. zakup specjalistycznego sprzętu, leków i innych niezbędnych środków. W jej ramach można rozliczyć także koszty uczestnictwa w programach rehabilitacyjnych. Ale nie tylko. 

W roku 2023 kwota ulgi rehabilitacyjnej - w przypadku odliczeń limitowanych kwotą - wynosi 2280 zł. Osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie mogą odliczyć tę kwotę w swoim zeznaniu podatkowym PIT za 2022 rok. Aby skorzystać z tej ulgi, osoba niepełnosprawna lub jej opiekun muszą spełnić kilka warunków. Po pierwsze, odliczenia podlegają tylko wydatki związane z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego lub leków zalecanych przez lekarza. Po drugie, wpłata musi zostać dokonana w formie bezgotówkowej lub przelewu bankowego. Ponadto, na odliczeniu ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać tylko osoby posiadające status osoby niepełnosprawnej i osoby mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną.

Wśród wydatków ograniczonych górną granicą kwoty (2280 zł) znajdują się: wydatki na samochód, utrzymanie psa asystującego, wydatki na przewodników osób niewidomych. 

Ulga mieszkaniowa nawet za zakup sprzętu AGD

Ulga mieszkaniowa. Pozwala odliczyć nawet zakupione sprzęty domowe. Jak podaje Ministerstwo Finansów, "zgodnie z wydaną interpretacją podatkową, jeżeli zakupiona przez podatnika nieruchomość zostanie sprzedana przed upływem 5 lat, nabywca powinien zapłacić 19-proc. podatek od dochodu z jej sprzedaży".

Taki podatek muszą zapłacić osoby, które w 2022 sprzedały przed upływem pięciu lat od zakupu nieruchomości: nieruchomość lub jej część oraz udział w nieruchomości, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego,  prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawo wieczystego użytkowania gruntów. Takie osoby mogą jednak skorzystać z ulgi mieszkaniowej, która pozwala wyraźnie zmniejszyć koszty podatku dochodowego. Do skorzystania z ulgi mieszkaniowej uprawnia formularz PIT-39. 

Własne cele mieszkaniowe obejmują w tym przypadku oprócz wydatków poniesionych na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę czy remont budynku także wydatki na cele niekomercyjne takie jak zakup, czy instalacja kuchenki gazowej lub gazowo-elektrycznej, płyty indukcyjnej, piekarnika czy szafki stanowiącej element mocowania umywalki.

Więcej informacji gospodarczych na stronie głównej Gazeta.pl

Ulga termomodernizacyjna jedną z najwyższych

Ulga termomodernizacyjna. Wynosi maksymalnie 53 000 zł. Oznacza to, że możesz odliczyć do 53 000 zł maksymalnie, na podstawie kosztów poniesionych na inwestycje termomodernizacyjne. Jak w przypadku wielu innych odliczeń, by skorzystać z ulgi, należy spełnić określone wymogi.

Inwestycja musi być związana z termomodernizacją budynku, w którym zamieszkuje podatnik. Uprawnieni są tylko ci, którzy mają pełną lub częściową własność budynku, lub współwłaściciele lokalu mieszkalnego. Ponadto inwestycja musi być wykonana zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o odnawialnych źródłach energii. Konieczne jest też udokumentowanie kosztów. 

Ulga na powrót. Skorzystać z niej mogą osoby, które przeniosły się na terytorium Polski po 31 grudnia 2021 r. Ulgą objęte są nią niektóre przychody podatnika (np. z pracy na etacie) do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Skorzystają z niej głównie osoby wracające do kraju po kilkuletniej emigracji.

Nie wypełnimy za Ciebie PIT, ale opiszemy i nagłośnimy problemy z rozliczeniem. Masz problem z logowaniem do e-Urzędu Skarbowego? Zaskoczył cię zwrot podatku lub konieczność dopłaty? Daj nam o tym znać w mailu: news@agora.pl

Więcej o: