Nie tylko waloryzacja. Zmiana limitów zarobków dla emerytów. Przekroczysz? ZUS obetnie ci świadczenie

1 marca to nie tylko dzień waloryzacji emerytur. W środę zmieniły się też kwartalne limity zarobków dla osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę. Jeśli je przekroczysz, dostaniesz mniejsze świadczenie lub prawo do niego zostanie zawieszone.

1 marca ZUS zwaloryzował emerytury. W związku z wysoką inflacją rząd nie miał wyboru i musiał podnieść świadczenia o rekordowe 14,8 proc. Zdecydowano też o wprowadzeniu waloryzacji kwotowej - o co najmniej 250 zł.

Część tej podwyżki może przepaść tysiącom emerytów, którzy nie przypilnują nowego limitu zarobków. 1 marca ZUS zmienia bowiem również widełki przychodów dla osób, który przeszły na emeryturę wcześniej i do niej dorabiają. 

Zobacz wideo Grabowski: Będziemy musieli pracować dłużej

1 marca to nie tylko waloryzacja emerytur, lecz także nowe limity zarobków

Osoby, które przekroczyły wiek emerytalny (czyli 60 lat dla kobiet oraz 65 dla mężczyzn), mogą dorabiać do emerytury bez żadnych limitów i zmartwień, że świadczenie będzie niższe. Bez ograniczeń mogą też dorabiać pobierający renty dla inwalidów wojennych, renty dla inwalidów wojskowych lub renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.

Limity zarobków dotyczą osób, które przeszły na emeryturę wcześniej i dziś pobierają świadczenia pomostowe oraz rencistów spoza listy wymienionej powyżej. Jeśli zarobią powyżej 70 proc. przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia, świadczenie zostanie im odpowiednio zmniejszone o kwotę przekroczenia. Natomiast całkowicie prawo do emerytury zostanie zawieszone osobom, które nie przekroczyły wieku emerytalnego, pobierają to świadczenie i zarabiają powyżej 120 proc. przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia. 

Limit ten zmieniany jest co trzy miesiące. Teraz będzie brany pod uwagę czwarty kwartał 2022 r. - wiemy od GUS, że wtedy przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6 733,49 zł brutto. Zatem od 1 marca limit dorabiania wynosi 4713,50 zł miesięcznie brutto. 

Gdy zarobki przekroczą 8753,60 zł (130 proc. kwartalnego wynagrodzenia), prawo do świadczenia zostanie zawieszone. Wciąż chodzi o osoby na wcześniejszej emeryturze, czyli te, które nie osiągnęły ustawowego wieku emerytalnego.

W jakie dni wypłaty emerytur?

Świadczenia emerytalne i rentowe wypłaca kilka instytucji, przez co terminów wypłat jest kilka.

Osoby pobierające emerytury, które są wypłacane przez ZUS czy KRUS, mają z góry ustalone terminy wypłaty świadczeń przez regionalne oddziały emerytalne. Wybierają one termin wypłaty świadczenia na podstawie trzech przesłanek:

  • terminy, w których oddział realizuje wypłaty,
  • liczby wypłat dokonywanych w danym dniu,
  • liczby wpływów ze składek.  

Seniorzy mogą otrzymać swoje świadczenia w jednym z wcześniej określonych terminów, tj. 1., 5., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia każdego miesiąca. Należy jednak pamiętać, że nie każdy oddział dysponuje taką samą liczbą terminów. Jeśli dany oddział ZUS wypłaca mniej świadczeń, wtedy też jest mniej dostępnych terminów.

KRUS również wypłaca świadczenia w terminach, które określono z góry, czyli 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca. Nie każdy lokalny oddział KRUS dysponuje taką liczbą dostępnych terminów.

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA wypłaca emerytury, renty czy dodatki w jednym, z góry narzuconym terminie. Świadczeniobiorcy mogą spodziewać się wypłat 5. dnia każdego miesiąca. Podobnie jest ze świadczeniami, które wypłaca Wojskowe Biuro Emerytalne. Świadczeniobiorcy otrzymują je z góry 10. dnia każdego miesiąca. W przypadku, gdy dany dzień wypłaty wypada w dniu wolnym od pracy, wtedy emeryci powinni ją otrzymać dzień wcześniej.

Więcej o: