Od 5 do 8 tys. zł dla par z długim stażem. Do Senatu wpłynęła petycja ws. świadczenia honorowego

Już nie tylko 500+ dla małżeństw, ale od 5 do 8 tys. zł honorowego świadczenia dla par z 50-letnim stażem. Petycja z taką propozycją spłynęła do Senatu. "Małżonkowie o tak długim stażu powinni otrzymywać świadczenie rodzinne na podobieństwo tzw. emerytury honorowej, otrzymywanej przez stulatków" - podaje autor propozycji.

"Małżonkowie o długim stażu powinni otrzymywać świadczenie rodzinne na podobieństwo tzw. emerytury honorowej otrzymywanej przez 100-latków, przy czym świadczenie to powinno być przyznawane okresowo i jednorazowo, po wspólnym przeżyciu określonej liczby lat" - wskazuje autor petycji, która trafiła do Senatu, informuje Fakt.pl

5 tys. zł dla małżeństw o długim stażu

Pomysłodawca proponuje, by świadczenie było wypłacane po 50 latach małżeństwa. Wysokość wypłaty miałaby rosnąć wraz ze stażem małżeństwa:

  • po 50 latach małżeństwa - 5 tys. zł,
  • po 55 latach małżeństwa - 5 tys. 500 zł,
  • po 60 latach małżeństwa - 6 tys. zł,
  • po 65 latach małżeństwa - 6 tys. 500 zł,
  • po 70 latach małżeństwa - 7 tys. zł,
  • po 75 latach małżeństwa - 7 tys. 500 zł,
  • po 80 latach małżeństwa - 8 tys. zł.

Aby uzyskać świadczenie, należałoby jedynie przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego. "Uważam zatem, że małżonkowie o tak długim stażu powinni otrzymywać świadczenie rodzinne na podobieństwo tzw. emerytury honorowej, otrzymywanej przez 100-latków (aczkolwiek ta otrzymywana jest co miesiąc), przy czym świadczenie to powinno być przyznawane okresowo i jednorazowo, po wspólnym przeżyciu określonej ilości lat, jak to wskazuję w petycji" - stwierdza autor petycji radca prawny Eugeniusz Szymala.

"Skutki tej nowelizacji dla budżetu Skarbu Państwa nie byłyby wysokie, jako iż świadczenie obejmowałoby osoby wyłącznie już niejako 'wiekowe', których termin dalszego życia jest krótki i statystycznie przewidywalny" - dodaje.

Teraz Senat będzie musiał rozpatrzyć tę propozycję i jeśli komisja praworządności uzna ją za sensowną, to Senat przygotuje projekt ustawy. 

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl 

Pomysłodawca porównał to świadczenie do propozycji 500+ dla małżeństw, która to propozycja jest forsowana od zeszłego roku. Na razie bez skutku. 

500+ dla małżeństw

W styczniu złożono petycje o uchwalenie ustawy Małżeństwo+. Projekt zakłada comiesięczną wypłatę świadczenia w wysokości 500 zł dla małżeństw z co najmniej 40-letnim stażem. Autorzy petycji podkreślali trudną sytuację seniorów związaną zarówno z pogarszającym się z wiekiem stanem zdrowia, jak i niskimi emeryturami w Polsce.

Do poprzedniej propozycji nawiązuje również autor petycji o 50-letnim stażu. Autor petycji zwraca uwagę, że to parom z co najmniej 50-letnim stażem przyznawany jest Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. "(...) A więc skoro polski ustawodawca uznał za stosowne odpowiednie symboliczne jednorazowe uhonorowanie, czy też nagrodzenie małżonków z 50-letnim stażem małżeńskim, określanym jako złote gody, to tenże ustawodawca nie powinien obecnie cofać się (...) i honorować finansowo małżeństw o krótszym stażu jak 50 lat" - pisze.

Petycja ostatecznie została odrzucona przez Komisję ds. Petycji, a rząd nie pracuje obecnie nad podobnym programem. 

Więcej o: