Kruczek prawny w przepisach o 13. emeryturze. Chodzi o rentę rodzinną. Kto otrzyma mniej pieniędzy?

Już niebawem rozpocznie się wypłata świadczeń dla osób uprawnionych do otrzymania 13. emerytury. Nie wszyscy jednak dostaną w ramach "trzynastki" taką samą kwotę. Wszystko z powodu kruczka prawnego dotyczącego osób pobierających rentę rodzinną.

31 marca rozpocznie się wypłacanie tzw. trzynastek. Nie wszystkie osoby uprawnione do otrzymania tego dodatkowego świadczenia dostaną tyle samo pieniędzy. Jest to spowodowane treścią przepisu, z którego istnienia wielu nie zdaje sobie sprawy. Szczególnie zainteresowane tym kruczkiem prawnym powinny być osoby pobierające rentę rodzinną.

Zobacz wideo Morawiecki atakuje opozycję: Tusk Polakom kazał tyrać do 67. roku życia

13. emerytura 2023. Ile w tym roku wyniesie "trzynastka"?

Wysokość "trzynastki" jest uzależniona od wartości najniższej emerytury, obowiązującej od 1 marca danego roku. W 2023 r. wyniesie ona 1588,44 zł brutto.

Taką kwotę otrzyma większość uprawnionych do pobierania świadczenia. Istnieje jednak pewien istotny wyjątek. Ma on związek z różnymi kategoriami osób, którym przysługuje "trzynastka". Jak możemy przeczytać na stronie zus.info.pl, 13. emerytura należy się osobom, które 31 marca będą uprawnione do:

  • emerytury,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • renty szkoleniowej,
  • renty socjalnej,
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
  • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego,
  • renty rodzinnej.

Osoby pobierające ostatnie z wymienionych świadczeń dostaną inną kwotę pieniędzy, niż pozostali.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

Kruczek prawny w przepisach o 13. emeryturze. Mniej pieniędzy dla osób pobierających rentę rodzinną

Na istnienie kruczka prawnego w przepisach o "trzynastkach" zwrócił uwagę "Fakt". "W przypadku osób pobierających rentę rodzinną trzynastka zostanie podzielona między wszystkie osoby uprawnione do takiego świadczenia. Czyli jeśli np. mama i dziecko dostają rentę rodzinną, każde z nich otrzyma połowę trzynastki" - czytamy w artykule.

Oznacza to, że jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby, każda z nich otrzyma 794 zł 22 gr brutto.

Więcej o: