Bezterminowe prawo jazdy też trzeba będzie wymienić. Kiedy? Ile to kosztuje?

Bezterminowe prawo jazdy już niedługo przestanie być bezterminowe. Osoby, którym dokument wydano przed 2013 r., muszą zgłosić się do referatu komunikacji. Mają jednak jeszcze sporo czasu.

Bezterminowe prawo jazdy również ma datę ważności. Dokumenty wydawane przed 2013 r. już niebawem znikną, bo ich posiadacze będą musieli je wymienić. Pomysł ma dość prostą podstawę. Chodzi o możliwość identyfikacji kierującego w czasie kontroli drogowej, a dokładnie aktualizację zdjęcia. Kiedy należy to zrobić? 

Zobacz wideo Niecierpliwa kierująca busem pożegnała się z prawem jazdy

Bezterminowe prawo jazdy zniknie. Wymiana w latach 2028 - 2033

"Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw transportu lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza prawa jazdy" - czytamy w ustawie. "Kierowca, który do końca roku 2033 nie wymieni bezterminowego prawa jazdy na terminowe i zostanie zatrzymany podczas kierowania pojazdem, poniesie konsekwencje z tytułu art. 94 ustawy Kodeks wykroczeń. Prowadzenie pojazdu bez uprawnień oznacza minimum 1,5 tys. zł mandatu i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych" - wyszczególniono w przepisach. Nowe dokumenty będą ważne przez 15 lat. Jeśli okaże się, że kierowca ma problemy zdrowotne, czas może być krótszy.

Ile kosztuje wymiany prawa jazdy? 

Opłata za wymianę wynosi 100,50 zł. Nie ma konieczności ponownego przechodzenia badań lekarskich, jak to ma miejsce w przypadku osób, które posiadają terminowe prawo do prowadzenia pojazdów. Na nowy dokument czeka się najczęściej do dziewięciu dni roboczych.

Wymiana prawa jazdy. Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć przez Internet za pośrednictwem portalu ePUAP.gov.pl lub w zależności od miejsca zamieszkania w:

  • urzędzie miasta - dotyczy miast na prawie powiatu,
  • urzędzie dzielnicy - dotyczy wyłącznie mieszkańców Warszawy,
  • starostwie powiatowym - dotyczy pozostałych osób.

Przed złożeniem wniosku o wymianę prawa jazdy należy przygotować:

  • formularz wniosku (do pobrania ze strony obywatel.gov.pl lub miejscowego urzędu);
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za prawo jazdy;
  • aktualne zdjęcie - wyraźną, kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, w pozycji frontalnej;
  • dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemców - paszport lub kartę pobytu;
  • orzeczenie lekarskie (jeśli jest wymagane);
  • oryginał prawa jazdy do wglądu (urzędnik zrobi kserokopię).
Więcej o: