Młodociani zarobią znacznie więcej. Rząd podniesie stawki krótko przed wyborami

Rząd chce podnieść stawki dla pracowników młodocianych, którzy uczą się w szkołach branżowych. Obecne stawki to zaledwie 5-6 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Ile będą wynosić od września 2023 roku?

Praca ma być bardziej opłacalna dla młodocianych pracowników. Będą oni otrzymywać znacznie więcej, bo nie 336,67 zł, jak obecnie, a 538,68 zł w pierwszym roku nauki. W drugim roku wynagrodzenie wzrośnie z 404,01 do 606 zł, a w trzecim z 471,34 do 673,35 zł. Takie stawki minimalne chce wprowadzić rząd - podaje "Rzeczpospolita". 

Zobacz wideo W Polsce jest przyzwolenie na bicie dzieci

Wynagrodzenie przysługuje w okresie nauki zawodu. Zwiększenie uposażanie ma zachęcić do wybierania szkół branżowych. Przepisy mają wejść w życie 1 września 2023 roku. 

Pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego, może uzyskać refundację wypłaconych im wynagrodzeń oraz opłaconych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Praca dla młodocianych bardziej opłacalna. Rząd chce nowych stawek

Obecnie pracownikowi młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wynagrodzenie młodocianych jest zmienne. w pierwszym roku nauki wynosi obecnie nie mniej niż 5 proc. przeciętnego wynagrodzenia, w drugim roku nauki nie mniej niż 6 proc. przeciętnego wynagrodzenia, w trzecim roku nauki nie mniej niż 7 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Po wejściu w życie nowych przepisów ten współczynnik wzrośnie do 8-9 proc. 

Studia Biznes i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu:

Więcej o: