Praca zdalna. Pracodawca ma prawo do kontroli. Co może sprawdzić?

Praca zdalna polega na wykonywaniu pracy częściowo lub całkowicie w miejscu wskazanym przez pracownika. Każdorazowo powinna być uzgadniana z pracodawcą, który ma prawo do kontroli.

7 kwietnia 2023 roku weszły w życie przepisy dotyczące pracy zdalnej. Wiele osób zyskało prawo do wykonywania swoich służbowych obowiązków w domu, z kolei pracodawcy - prawo do ich kontrolowania. - Również praca zdalna wiąże się z koniecznością kontroli pracy, choć w inny sposób niż typowa praca w biurze - skomentowała radczyni prawna dr hab. Moniki Gładoch, którą cytuje portal Prawo.pl.

Zobacz wideo Czy sztuczna inteligencja zabierze nam pracę? [SONDA]

Kontrola pracy zdalnej. Co sprawdzi pracodawca?

Zgodnie z ustawą pracodawca może przeprowadzić kontrolę pracownika podczas pracy zdalnej pod kątem:

  • wykonywania pracy zdalnej,
  • bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.

Trzy zasady, o których musi pamiętać pracodawca

Pracodawca może przeprowadzić kontrolę pod warunkiem jej wcześniejszego ustalenia z pracownikiem oraz pod warunkiem zachowania określonych wymogów. Wyróżniamy trzy zasady:

  • czynności kontrolne powinny mieć związek ze stosunkiem pracy;
  • powinny być możliwie najmniej dolegliwe dla pracownika, czyli proporcjonalne;
  • pracodawca ma obowiązek uprzedzić pracowników o możliwości i zakresie stosowanej wobec nich kontroli.

Kontrola musi odbywać się w godzinach pracy pracownika. Nie może naruszać jego prywatności oraz innych domowników. 

Skutki przeprowadzania kontroli

Jeśli kontrola wykaże, że pracownik nie przestrzega określonych zasad, pracodawca może zobowiązać go do usunięcia uchybień we wskazanym terminie, albo wycofać zgodę na wykonywanie pracy zdalnej. Uwaga! Przepis odnosi się wyłącznie do pracy zdalnej uzgodnionej w trakcie zatrudnienia. Jeśli strony uzgodniły pracę zdalną podczas podpisywania umowy, pracodawca nie może sprowadzić pracownika do biura. 

Więcej o: