Wcześniejsza emerytura dla seniorów. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać świadczenie?

Osoby, które urodziły się między 1948 a 1969 rokiem mają prawo do wcześniejszej emerytury. Przysługuje ona jednak tylko niektórym seniorom. Aby móc skorzystać ze świadczenia, emeryci muszą spełnić kilka warunków. Kto może złożyć wniosek?

Niektóre osoby, które urodziły się pomiędzy 31 grudnia 1948 roku a 1 stycznia 1968 roku, mogą ubiegać się o wcześniejszą wypłatę emerytury. Dotyczy to jednak wybranej grupy zawodów. Komu przysługuje wcześniejsze świadczenie? Jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać?

Zobacz wideo

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 rokiem. Komu przysługuje?

Wcześniejsza emerytura przysługuje osobom, które pracowały w warunkach uznanych za szkodliwe dla zdrowia lub o znacznym stopniu uciążliwości. Dokładne rodzaje pracy uznanej za szkodliwą określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku. Informacje na ten temat można znaleźć także w zarządzeniu resortowym lub uchwale, w której wymienione jest konkretne stanowisko. Do prac wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub o znacznym stopniu uciążliwości zalicza się m.in.:

 • pracę w hutnictwie i przemyśle metalowym;
 • pracę w górnictwie;
 • pracę wykonywaną na wodzie i pod wodą
 • pracę kierowcy pojazdów transportu drogowego;
 • pracę wykonywaną w powietrzu w warunkach gorącego i zimnego mikroklimatu;
 • pracę wykonywaną pod ziemią;
 • pracę w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym;
 • pracę w służbie zdrowia i opiece społecznej.

To, czy zatrudnienie jest pracą w szczególnych warunkach, potwierdza pracodawca. Musi on wówczas dokonać odpowiedniego wpisu w świadectwie pracy zatrudnionego.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać wcześniejsze świadczenie?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował także o pozostałych warunkach, jakie muszą spełnić urodzeni pomiędzy 1949 a 1968 rokiem, aby móc przejść na wcześniejszą emeryturę. Podstawowym kryterium jest osiągnięcie odpowiedniego wieku. Oprócz tego takie osoby muszą:

 • posiadać udokumentowany, odpowiedni staż składkowy i nieskładkowy (20 lat w przypadku kobiet i 25 w przypadku mężczyzn);
 • osiągnąć wymagany staż w pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach;
 • nie być członkami OFE albo uprzednio zrzec się środków z OFE na rzecz dochodów budżetu państwa.

Co ważne, warunki te musiały być spełnione na dzień 31 grudnia 2008, co szczegółowo wyjaśnia ZUS.

Żeby uzyskać wcześniejsze świadczenie, trzeba złożyć wniosek

Do każdego wniosku, który jest niezbędny w przypadku starania się o wcześniejszą wypłatę emerytury, musi być dołączona odpowiednia dokumentacja. Przede wszystkim wnioskodawca powinien posiadać pismo potwierdzające okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, udokumentowane przez pracodawcę. Do wniosku musi być dołączony także dokument potwierdzający okresy składkowe i nieskładkowe, a także wysokość wynagrodzenia otrzymywanego w okresach zatrudnienia lub ubezpieczenia. W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów wniosek zostanie odrzucony.

Więcej o: