Te pieniądze spadkobiercy mogą przejąć po zmarłym. ZUS o tym nie przypomni, a wystarczy złożyć wniosek

Spadkobiercy mogą odziedziczyć pieniądze po zmarłym, które zostały zgromadzone na koncie OFE. Wystarczy złożyć wniosek, aby przejąć środki - w przeciwnym wypadku będą zalegać na koncie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych o tym nie przypomni.
Zobacz wideo Czy Tusk okradł Polaków reformą OFE?

Nie wszyscy seniorzy wiedzą, że środki z Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE) podlegają dziedziczeniu. Aby przejąć pieniądze z subkonta ZUS po zmarłym, to spadkobierca musi wykazać się inicjatywą.

Pieniądze z OFE. Kto może odziedziczyć środki?

Środki po zmarłym może przejąć współmałżonek, spadkobierca lub osoba wskazana przez zmarłego. Wcześniej należy jednak złożyć wniosek i przedstawić dokument potwierdzający prawo do dziedziczenia. Sam ZUS, choć dysponuje informacją o śmierci ubezpieczonego, nie dokona wypłaty z urzędu. Jeśli wniosek w tej sprawie nie zostanie złożony, pieniądze będą zalegać na koncie.

Wniosek o przejęcie pieniędzy z OFE. Co trzeba zrobić?

Spadkobiercy, którzy chcieliby przejąć środki z subkonta po śmieci bliskiej osoby, powinni najpierw udać się do ZUS, aby potwierdzić, że zmarły posiadał rachunek OFE. Aby przejąć pieniądze, wystarczy złożyć wniosek i dostarczyć:

  • skrócony odpis aktu zgonu ubezpieczonego;
  • oryginał lub kopię dokumentu, który potwierdzi prawo do dziedziczenia np. prawomocne postanowienie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia.

Wniosek można złożyć w dowolnym terminie, a ZUS ma obowiązek wypłacić należne pieniądze w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia takiego wniosku. Zakład wypłaci środki, ale jest też pewien haczyk - pieniądze na subkoncie ZUS podlegają 19-procentowemu zryczałtowanemu podatkowi od osób fizycznych.

Więcej o: