Nowy próg dochodowy do 500 plus dla seniora. Nie każdy z orzeczeniem otrzyma pełną kwotę

Wraz z początkiem marca b. r. zmianie uległ próg dochodowy przesądzający o prawie do otrzymywania świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych. Sam fakt posiadania stosownego orzeczenia to za mało, by z pewnością otrzymać jego pełną kwotę. Na jakiej zasadzie przydzielane jest 500 plus dla seniorów?

Świadczenie uzupełniające stworzone z myślą o osobach niezdolnych do samodzielnej egzystencji bywa potocznie nazywane mianem 500 plus dla seniorów. Wpływająca co miesiąc na konto kwota ma wspomóc na gruncie finansowym tych obywateli, którzy z racji swojego stanu zdrowia nie mogą podjąć zatrudnienia i wymagają pomocy bliskich bądź opiekunów.

Zobacz wideo

500 plus dla emerytów w 2023 roku. Jak zmienił się próg dochodowy?

W przeciwieństwie do programu 500 plus przysługującego na dziecko wysokość świadczenia uzupełniającego nie zawsze wynosi 500 zł. Niektórzy otrzymają niższe kwoty za sprawą progu dochodowego, który zmienia się co roku zależnie od waloryzacji. W tym roku od 1 marca 500 plus dla seniora dostaną obywatele, których emerytura lub renta nie przekracza kwoty 2157,80 zł brutto. W przypadku wyższych kwot dodatek ten zostanie pomniejszony zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". W skrajnych przypadkach nawet osoby posiadające orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji mogą nie uzyskać prawa do comiesięcznego świadczenia.

Uzyskanie świadczenia uzupełniającego dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jakie warunki trzeba spełnić?

Pierwszym warunkiem uzyskania prawa do dodatku jest złożenie stosownego wniosku. Można to zrobić zarówno w wybranej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jak i za pośrednictwem platformy PUE ZUS. Podstawę do wydania pozytywnej decyzji stanowi posiadanie dokumentów z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, za których wystawienie odpowiedzialni są lekarze orzecznicy ZUS. Ponadto trzeba spełnić szereg innych warunków, takich jak:

  • ukończenie 18 lat,
  • stałe zamieszkanie w Polsce,
  • możliwość legitymowania się polskim obywatelstwem, prawem pobytu bądź prawem stałego pobytu,
  • zalegalizowanie pobytu w kraju w sytuacji pochodzenia spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.
Więcej o: