Ile komornik może zabrać z konta od lipca? Nowa pensja minimalna i nowe limity

Od lipca obpowiązuje nowa stawka minimalnego wynagrodzenia, a wraz z nią większe limity dotyczące zajęć komorniczych. Ile może zniknąć dłużnikowi z konta?

1 lipca po raz kolejny wzrosła płaca minimalna. Nie wynosi już 3490 zł brutto, a 3600 zł (2784 zł netto). Wraz z kwotą najniższego wynagrodzenia, zmienia się limit dotyczący komorniczego zajęcia. Ile dłużnikowi może teraz zniknąć z konta?

Zobacz wideo

Ile komornik może zabrać z wypłaty? Im większa pensja minimalna, tym mniej

Komornik w chwili uzyskania przez wierzyciela postanowienia sądowego ma prawo zająć konto bankowe i odpowiednią, określoną w przepisach na nim kwotę. Musi jednak zostawić na koncie dłużnika równowartość najniższej krajowej obowiązującą w danym roku podatkowym. Jakie kwoty może pobrać?

 • przy wynagrodzeniu 3600 zł brutto, czyli 2784 zł netto - nie może zabrać z pensji nic
 • przy zarobkach powyżej tej kwoty - pobiera wszystko ponad pensję minimalną
 • od kwoty 7500 zł brutto/ 5440 zł netto - pobiera połowę wypłaty

Uwaga! W przypadku osób uchylających się od alimentów komornik może zająć 60 proc. wynagrodzenia, niezależnie od ich dochodów.

Komornik a emerytura i inne świadczenia z ZUS

W przypadku emerytur i innych świadczeń z Zakładów Ubezpieczeń Społecznych limit zależy od rodzaju długu. Kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi 1588,44 zł brutto, czyli 1445,48 zł netto (tyle, ile najniższa emerytura o 1 marca 2023 r.). Urzędnik ma prawo zabrać:

 • 50 proc. miesięcznej emerytury - jeśli dług to zaległość względem placówek zdrowotnych np. domów pomocy społecznej lub zakładów opiekuńczo-leczniczych;
 • 60 proc. emerytury - w przypadku długu alimentacyjnego; 
 • 25 proc. kwoty emerytury - przy każdym innym zadłużeniu. 

Jakich świadczeń nie może zająć komornik?

Istnieją świadczenia, które są wyłączone spod egzekucji komorniczej. Jak czytamy w Kodeksie postępowania cywilnego, należą do nich:

 • wypłata świadczenia 500 plus na dziecko,
 • alimenty,
 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • świadczenia wychowawcze,
 • świadczenia integracyjne,
 • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów,
 • zasiłki dla opiekunów,
 • stypendia,
 • świadczenia rodzinne,
 • dodatki rodzinne,
 • dodatki pielęgnacyjne,
 • dodatki dla sierot zupełnych,
 • dodatki porodowe,
 • jednorazowe świadczenie "Za życiem". 
Więcej o: