Wzrasta wynagrodzenie minimalne. W górę idą także kary za wykroczenia skarbowe

Od początku lipca wzrosły kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Ma to związek z podniesieniem stawki minimalnego wynagrodzenia. Od teraz maksymalna grzywna może wynieść nawet ponad 33 mln złotych.

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w Polsce, które od 1 lipca 2023 roku wynosi 3600 złotych, wzrosły także stawki kar, jakie można otrzymać za przestępstwo i wykroczenie skarbowe. Od teraz minimalna grzywna za wykroczenie skarbowe to 360 zł, dla porównania wcześnie było to 301 złotych. Z kolei najniższa kara finansowa za przestępstwo skarbowe wynosi 1200 złotych i wzrosła o około 200 złotych, w stosunku do 2022 roku. Różnica między karą za wykroczenie a przestępstwo jest całkiem spora, ale czym właściwie te dwa czyny się od siebie różnią?

Zobacz wideo Zwrot podatku jest podejrzanie wysoki? Ekspert doradza czujność

Wykroczenie a przestępstwo. Jaka jest różnica?

Kodeks karny skarbowy przewiduje dwie kategorie zabronionych czynów, jeden z nich to przestępstwo, drugi zaś to wykroczenie. Za popełnienie pierwszego z wymienionych grozi kara grzywny w stawkach dziennych, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności, z kolei osobom, które dokonają wykroczenia, grozi grzywna "określona kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia", jak czytamy w Kodeksie karnym skarbowym. 

Zasadniczą różnicą, między ww. działaniami jest kara, jaka grozi za ich popełnienie. W obydwu przypadkach grzywna może być wysoka, jednak za przestępstwo maksymalna kara finansowa jest ponad 466 razy wyższa niż w przypadku wykroczenia. Ponadto osobie, która popełniła przestępstwo skarbowe, grozi także pozbawienie wolności.

Jakie kary grożą za wykroczenie skarbowe?

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego wysokość kar za wykroczenia i przestępstwa skarbowe jest obliczana na podstawie minimalnego wynagrodzenia, a podstawa kary wynosi 1/10 pensji minimalnej. Od 1 lipca br. najniższa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosi 360 zł, a najwyższa 72 000 zł. 

Jak podaje bankier.pl, kary za wykroczenie skarbowe aktualnie wynoszą:

  • minimalna grzywna (1/10 × 3600 zł) - 360 zł (301 zł w 2022 r.)
  • maksymalna grzywna (20 × 3600 zł) –-72 000 zł (60 200 zł w 2022 r.)
  • mandat karny (do 5 × 3600 zł) - do 18 000 zł (15 050 zł w 2022 r.)

Jakie kary grożą za popełnienie przestępstwa skarbowego?

W przypadku przestępstw skarbowych kary grzywny są uzależnione od stawek dziennych i mogą wynosić od 10 do 720 takich stawek, z kolei maksymalna stawka dzienna to 400-krotność minimalnej. Tak więc w przypadku popełnienia przestępstwa skarbowego kary finansowe wyglądają następująco:

  • minimalna stawka dzienna (1/30 × 3600 zł) - 120 zł
  • maksymalna stawka dzienna (120 zł × 400 zł) - 48 000 zł
  • minimalna grzywna (10 stawek × 120 zł) -1200 zł
  • maksymalna grzywna (720 stawek × 48 000 zł) - 33 560 400 zł
Więcej o: