Tak rząd znalazł miliardy w kieszeniach Polaków. Sami finansujemy większe wydatki na NFZ

Polski Ład dla większości podatników zmniejszył obciążenia podatkowe, ale zwiększył składkowe. Tak rząd znalazł miliardy złotych na wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia, które od 2019 roku wzrosły o niemal 70 proc.

Polski Ład odebrał Polakom możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatku. Co prawda stawka podatku PIT spadła z 17 do 12 proc., ale nowy sposób rozliczania sprawił, że trzeba ponosić koszty pełnej 9-procentowej składki. Posłanka Platformy Obywatelskiej Aleksandra Gajewska oceniła, że te przepisy "w praktyce oznaczają przerzucenie finansowania ochrony zdrowia na obywateli, co może budzić poważne wątpliwości konstytucyjne, gdyż to na państwie polskim spoczywa obowiązek utrzymywania publicznej ochrony zdrowia".

Zobacz wideo Kosiniak-Kamysz o Polskim Ładzie: W starym bałaganie zrobiono jeszcze większy bajzel

Polski Ład odebrał możliwość odliczania od podatku składki zdrowotnej. "To niedopuszczalne"

W interpelacji do Ministerstwa Zdrowia powołała się na art. 68 ust. 2 Konstytucji RP, który stanowi, że "obywatelom, niezależne od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych". W marcu 2023 r. Rzecznik Praw Obywatelskich również wskazał, że obciążenie obywateli obowiązkiem finansowana składki zdrowotnej w całości może naruszać Konstytucję.

RPO podparł się tezą, którą przedstawiła prof. Inetta Jędrasik-Jankowska, em. kierowniczka Katedry Prawa Ubezpieczeń Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jędrasik-Jankowska oceniła, że "niedopuszczalne jest, aby obecne rozwiązania w całości przerzucały na obywatela obowiązek państwa zapewnienia środków na finansowanie świadczeń zdrowotnych". Posłanka PO Aleksandra Gajewska zapytała resort zdrowia, w jaki sposób zmiany w składce zdrowotnej przyczyniły się do poprawy jakości usług medycznych w publicznej ochronie zdrowia, oraz czy trwają prace nad uproszczeniem zasad rozliczania składki zdrowotnej.

Ministerstwo Zdrowia pokazuje dane. Tak wzrosły nakłady na NFZ

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski w odpowiedzi na interpelację wskazał, że nakłady na NFZ stale rosną. Koszty świadczeń opieki zdrowotnej w 2019 r. wyniosły ponad 90,1 mld zł, a w 2023 r. wyniosły już ponad 153 mld zł (wzrost o niemal 70 proc.). "Należy zaznaczyć, że dzięki prognozie wyższych wpływów środków ze składki zdrowotnej, [...] budżet NFZ 2022 r. zwiększył się o ponad 9,1 mld zł, z czego najwięcej środków przeznaczono na leczenie szpitalne, tj. 5,18 mld zł" - podkreślił Miłkowski.

W dalszej części wyjaśnił, że dla resortu zdrowia jednym z głównych priorytetów jest skrócenie kolejek i czasu oczekiwania na wizytę u lekarza. "Dlatego działania mające na celu zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej podejmowane są systematycznie. Przede wszystkim zapewniane są odpowiednie środki na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej" - czytamy. Maciej Miłkowski dodał, że w formie pilotażowej testowane są również rozwiązania mające na celu zapewnienie "optymalnego wykorzystania wolnych terminów świadczeń oferowanych przez poszczególne placówki".

Odpowiadając na pytanie posłanki Gajewskiej na temat tego, czy prowadzone są prace nad uproszczeniem zasad rozliczania składki zdrowotnej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia napisał, że "prowadzone są analizy mające na celu usprawnienie rozwiązań w zakresie składki zdrowotnej, które zostały wprowadzone przez ustawę Polski Ład. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że przedmiotowe kwestie są obecnie konsultowane oraz analizowane z Centralą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz Ministerstwem Finansów".

Więcej o: