Ukraińskie rezerwy walutowe największe w historii. To ok. 39 mld dol. Bank centralny wskazał przyczyny

Narodowy Bank Ukrainy poinformował, że rezerwy walutowe tego kraju osiągnęły poziom prawie 39 miliardów dolarów, czyli największy w historii. Wskazano przyczyny takiego stanu rzeczy. Podkreślono znaczenie pomocy międzynarodowej udzielanej Ukrainie przez państwa zachodnie oraz transakcji, które bank centralny przeprowadził na krajowym rynku walutowym.

6 lipca na stronie internetowej Narodowego Banku Ukrainy opublikowano dane dotyczące wysokości rezerw walutowych, którymi dysponują Ukraińcy. Z przedstawionych tam danych wynika, że wartość tych rezerw wyniosła na początku bieżącego miesiąca 38,99 mld dolarów. Zauważono, że to poziom największy od momentu powstania Ukrainy. Wymieniono również instytucje i państwa, które w największym stopniu przyczyniły się do rekordowego wzrostu ukraińskich rezerw walutowych.

Zobacz wideo Studio Biznes odc. 161 [zawiera autopromocję]

Dlaczego rezerwy walutowe Ukrainy są rekordowe duże? Bank centralny podkreśla rolę UE, USA oraz IMF

Narodowy Bank Ukrainy zauważył, że rezerwy walutowe były rekordowo wysokie już w czerwcu, gdy odnotowano ich wzrost na poziomie 4,5 proc. W kolejnym miesiącu ta tendencja się utrzymała. Bank centralny stwierdził, że istotną rolę odegrała w tym kontekście pomoc międzynarodowa, której w ostatnim czasie udzielają Ukrainie państwa zachodnie oraz międzynarodowe instytucje finansowe.

Z danych opublikowanych przez NBU wynika, że najwięcej pieniędzy rząd w Kijowie otrzymał w czerwcu od Unii Europejskiej - było to ponad 1,6 mld dol. Stany Zjednoczone, za pośrednictwem funduszu powierniczego Banku Światowego, przekazały ok. 1,2 mld dol. Z kolei Międzynarodowy Fundusz Walutowy udzielił Ukrainie pomocy w wysokości 886 mln dolarów. Wyszczególniono również środki pochodzące bezpośrednio od Banku Światowego (69,1 mln) oraz kwotę przekazaną przez rząd Finlandii (15 mln). Łącznie na rachunki walutowe rządu w NBU wpłynęło ponad 4,2 mld dolarów.

Narodowy Bank Ukrainy pisze o transakcjach na rynku walutowym oraz wycenie instrumentów finansowych

Ukraiński bank centralny stwierdził, że ważną rolę przy zwiększaniu rezerw odegrały także transakcje NBU na krajowym rynku walutowym. W czerwcu Narodowy Bank Ukrainy dokonał sprzedaży o wartości 1,863 mld dol. Podkreślono jednocześnie, że "wpływy od partnerów międzynarodowych pozostały znacznie większe niż liczba interwencji sprzedażowych prowadzonych przez NBU w celu wypełnienia luki między podażą a popytem na ukraińskim rynku walutowym". Bank zauważył także, że dokonano nowej wyceny instrumentów finansowych, w wyniku której ich wartość wzrosła w czerwcu o 81,3 mln dolarów.

Więcej o: