Rząd osłoni górników i sektor energetyczny. Kolejnym miliardem z budżetu

Rząd zatwierdził projekt ustawy dotyczącej osłon socjalnych dla górników. Obejmują tzw. urlopy energetyczne i górnicze, a także jednorazowe odprawy pieniężne - poinformowała kancelaria premiera. Te środki to kluczowy element porozumienia zawartego podczas tworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Projekt ustawy dotyczący środków socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego został przedłożony przez ministra aktywów państwowych. 

Według Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt zakłada wprowadzenie urlopów energetycznych i górniczych, a także jednorazowych odpraw pieniężnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego w okresie wyłączania jednostek wytwórczych. Dotyczy to również pracowników branży górnictwa węgla brunatnego w okresie redukcji wydobycia, co jest częścią transformacji sektora.

Zobacz wideo Kiedy Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe? Analizujemy

Górnicy otrzymają wsparcie od rządu

Projekt obejmuje zarówno pracowników, którzy z państwowych spółek trafią wraz z aktywami węglowymi do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), jak i pracowników prywatnych firm, które spełniają określone warunki. Szacuje się, że koszty projektu dla budżetu państwa na lata 2023–2033 wyniosą 1,27 mld zł.

"Oszacowanie kwoty wydatków związanych z ustawowymi świadczeniami na lata 2034-2049 jest na obecnym etapie niemożliwe, gdyż będzie uzależnione od harmonogramu procesu wyłączania jednostek wytwórczych oraz systemowej redukcji wydobycia węgla brunatnego w związku z transformacją sektora elektroenergetycznego w Polsce" - czytamy w komunikacie cytowanym przez Bankier.

Kancelaria premiera podkreśliła, że proponowane rozwiązania mają na celu zminimalizowanie negatywnych skutków społeczno-gospodarczych transformacji sektora elektroenergetycznego i branży węgla brunatnego. Stanowią one również podstawę do zrównoważonego przebiegu transformacji, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Więcej o: