górnictwo

Więcej o:

górnictwo

 • Jacek Sasin: Górnictwo będzie funkcjonowało przez dziesięciolecia

  We wtorek przed południem rusza nowa tura rozmów pomiędzy rządem, zarządem Polskiej Grupy Górniczej a przedstawicielami związków zawodowych. To pierwsze spotkanie grupy roboczej powołanej do życia 28 lipca. Jacek Sasin ponownie przedstawi plany rządu dotyczące górnictwa. Przed tygodniem związkowcy

 • Górnictwo: inwestycje albo śmierć

  Polska elektroenergetyka aż w 95 proc. bazuje na węglu. W 50 proc. energia elektryczna produkowana jest u nas z węgla kamiennego - pozostałe 45 proc. przypada na węgiel brunatny. Spółki węglowe muszą realizować niezbędne inwestycje, by nie wypaść z rynku. Szacuje się, że do 2015 roku górnictwo musi

 • Górnictwo przyszłości: bez rewolucji

  Zdaniem ekspertów, nie należy się spodziewać głębokich i gwałtownych zmian w rozwoju górnictwa. Ale złoża będą wyczerpywane coraz szybciej - ze względu na rozwój techniki kombajnowej i systemów przesyłu węgla. To oznacza, że polskie kopalnie, które istnieją nawet 300 lat, będą miały okres

 • Bezpieczeństwo pracy - to, co najważniejsze w górnictwie

  wynika, że przeszło 90 proc. wypadków oraz chorób zawodowych w górnictwie przypada na kopalnie podziemne. To tam ma miejsce koncentracja zagrożeń. Człowiek - słabe ogniwo Z danych WUG-u wynika, że źródłem ok. 70 proc. wypadków w górnictwie są błędy ludzkie, w tym również lekceważenie przepisów i omijanie

 • NIK o polskim górnictwie: Brak rzetelności i zmarnowane szanse

  ? W latach 2007-2015 nie wykorzystano szans jakie górnictwu węgla kamiennego dały zarówno efekty wcześniejszych reform tego sektora jak i dobra koniunktura na węgiel kamienny. Program rządowy, określający wytyczne działalności górnictwa na lata 2007-2015 został opracowany nierzetelnie i zbyt

 • Polska podpisała z Indiami porozumienie o współpracy w dziedzinie górnictwa

  przemysłu węglowego pomiędzy firmami obu krajów. Chodzi między innymi o poszukiwania i wydobycie węgla a także stosowanie czystych technologii węglowych, wymianę informacji oraz doświadczeń instytutów i środowisk akademickich działających w tym obszarze. We współczesnym górnictwie nauka i innowacyjne