Podatek od spadków i darowizn. Jak uniknąć płacenia podatku? Są trzy sposoby, a zyskać można wiele

Po otrzymaniu spadku lub darowizny najczęściej należy zapłacić podatek, wyliczony na podstawie odpowiednich przepisów zawartych w Ustawie o podatku od spadków i darowizn. Okazuje się jednak, że w kilku przypadkach nie musimy tego robić.

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn zawiera wszystkie niezbędne informacje, z którymi powinni zapoznać się wszyscy spadkobiercy oraz obdarowani. Na podstawie zawartych tam przepisów należy uiścić odpowiednią kwotę podatku. Jednak jest kilka wyjątków zawartych w przepisach, dzięki którym można uniknąć tego obowiązku.

Zobacz wideo Neumann: 60 tys. kwoty wolnej od podatku ma wspierać ludzi aktywnych

Podatek od spadków i darowizn. Kiedy nie trzeba go płacić?

Według Ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw osoby zobowiązane do opłacenia podatku od spadków i darowizn są podzieleni na trzy grupy podatkowe ze względu na stopień pokrewieństwa. Po wejściu w życie pakietu SLIM VAT 3 (od 1 lipca br.) podwyższeniu uległy kwoty, które są wolne od podatku. W związku z tym na największe zmiany mogą liczyć osoby, będące w I i II grupie podatkowej.

  • W I grupie podatkowej kwota wolna od podatku wzrosła z 10 434 zł do 36 120 zł. Do tej grupy są zaliczani: małżonkowie, zstępni,(dzieci, wnuki oraz prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie). Zaliczani do niej są również: ojczym, macocha, pasierb, małżonek, teściowie, rodzeństwo, synowe, a także zięciowie.
  • Dla osób będących w II grupie kwota ta wzrosła z 7 878 zł do 27 090 zł. Zaliczamy do niej: rodzeństwo rodziców, zstępnych rodzeństwa (dzieci, wnuki), małżonków oraz zstępnych pasierbów czy bratową, szwagra, rodzeństwo małżonków oraz małżonków innych zstępnych.
  • Dla członków III grupy podatkowej kwota wzrosła nieznacznie, bowiem z 5 308 zł do 5 733 zł. Do tej grupy są zaliczane wszystkie osoby, które nie znalazły się w poprzednich grupach.

Zatem jeżeli kwota lub wartość otrzymanego spadku, lub darowizny nie przekracza wspomnianej wyżej kwoty, wówczas nabywca nie musi płacić podatku.

Kto może zostać zwolniony z podatku od spadków i darowizn?

Z uiszczenia podatku mogą też zostać zwolnieni członkowie najbliższej rodziny. Jest to opisane w art. 4a ustawy. Mowa w nim o tzw. zerowej grupie podatkowej. Są do niej zaliczani współmałżonek, wstępni, zstępni, ojczym, macocha, ojczym, pasierb oraz rodzeństwo.

Te osoby mogą być całkowite zwolnione z podatku. Konieczne jest jednak zgłoszenie otrzymanej darowizny, przedkładając w urzędzie formularz SD-Z2 w czasie nie dłuższym niż sześć miesięcy od jej nabycia. Pamiętajmy, że dotyczy to również przekazania większej kwoty pieniędzy np. przelewem bankowym.

Na podstawie art. 4 i 4b ustawy w określonych przypadkach można też skorzystać z tzw. zwolnień przedmiotowych - to kolejny sposób, aby uniknąć opłacenia podatku. Dotyczą one m.in. działalności rolniczych, zapewnienia potrzeb mieszkaniowych czy ochrony zabytków.

Więcej o: