Sąd ogłosił upadłość Getin Noble Banku. Czy frankowicze mogą spać spokojnie?

Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Banku. Syndykiem został Marcin Kubiczek, który od lipca 2022 r. jest też syndykiem masy upadłości Idea Banku.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął 30 września 2022 r. przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku, a pod koniec kwietnia bieżącego roku złożył wniosek o ogłoszenie upadłości banku. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ogłosił w czwartek upadłość Getin Noble Banku, a Marcin Kubiczek został wyznaczony na syndyka masy upadłości.

- Bardzo się cieszę, że sąd docenił moje kompetencje i pracę, jaką wykonuję na rzecz wierzycieli Idea Banku. Wyznaczenie mnie na syndyka Getin Noble Banku postrzegam także jako wsparcie ze strony wymiaru sprawiedliwości w wyjaśnianiu, co działo się w tej grupie kapitałowej, skoro oba należące do niej banki upadły. W miesiącach poprzedzających decyzję sądu doświadczyłem zorganizowanej kampanii dezinformacyjnej na mój temat, więc tym bardziej cieszy mnie zaufanie, jakim sąd mnie obdarzył - skomentował Marcin Kubiczek w komunikacie, którzy otrzymała Gazeta.pl.

Zobacz wideo Orban może otwierać tokaj. Inflacja wielka, ale tak nie było od roku

Sąd ogłosił upadłość Getin Noble Banku

Co dla frankowiczów oznacza upadłość Getin Noble Banku? - Kredytobiorcy frankowi nie będą już mogli skutecznie korzystać z dotychczas standardowej drogi dochodzenia roszczeń związanych z nieważnością umowy kredytu, tj. nie będzie odtąd możliwe dochodzenie zwrotu wpłaconych bankowi kwot w drodze powództwa cywilnego przeciwko bankowi. Zamiast tego żądanie zwrotu określonych kwot kredytobiorca będzie musiał zgłosić syndykowi banku w toku postępowania upadłościowego - wyjaśnił mec. Bartosz Sierakowski w rozmowie z serwisem prawo.pl. Termin na zgłoszenie takiego żądania wynosić będzie 30 dni od dnia obwieszczenia w systemie Krajowego Rejestru Zadłużonych o ogłoszeniu upadłości banku.

- Kredytobiorcy frankowi powinni zasadniczo zostać potraktowani jednakowo, choć w pewniejszej sytuacji znajdować się będą ci kredytobiorcy, którzy uzyskali już prawomocny wyrok stwierdzający nieważność kredytu frankowego - dodał radca prawny z kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy. Ocenił, że droga dochodzenia wierzytelności związanych z nieważnością umowy o kredyt frankowy nie zostanie zamknięta, ale "na ten moment trudno określić, w jakim stopniu środki masy upadłości pozwolą na ich spłatę". - Z perspektywy kredytobiorców frankowych ważne będzie zachowanie terminu na dokonanie zgłoszenia wierzytelności i prawidłowe sformułowanie oświadczeń o potrąceniu - wyjaśnił.

Upadek Getin Noble Bank

Getin Noble Bank od lat mierzył się z problemami, które doprowadziły do jego upadłości. Już pod koniec grudnia 2013 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał bank za sprzedaż tzw. polisolokat. W październiku 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na GNB obowiązek zwiększenia kapitałów własnych, a w maju 2016 r. bank poinformował, że znajduje się w programie naprawczym. 24 kwietnia 2018 r. bank ujawnił, że nie spełnia wymogów kapitałowych i musi przygotować "plan ochrony kapitału", w ramach którego główny akcjonariusz ma dokapitalizować bank kwotą 1 mld zł, do czego ostatecznie nie doszło.

W kwietniu 2020 r. bank poinformował o naruszeniu wymaganego współczynnika poziomu kapitałów własnych. Niespełna rok później, w lutym 2021 r., agencja Fitch obniżyła rating GNB, w tym ocenę długookresową, z poziomu CCC+ do CCC. W listopadzie Getin poinformował o odmowie zatwierdzenia przez KNF planu naprawczego oraz o ustanowieniu kuratora dla banku. KNF nakazał też bankowi utrzymywanie na poziomie skonsolidowanym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka kredytowego.

30 września 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przewidzianą unijnym prawem przymusową restrukturyzację GNB, a 3 października 2022 r. działalność banku została przekazana do VeloBank S.A. "Zdrowe" aktywa GNB zostały przekazane do nowo utworzonej instytucji, natomiast "trudne" pozostały w Getinie. Wsparcie ze strony BFG oraz Systemu Ochrony Banków Komercyjnych przy tworzeniu VeloBank pozwoliło zapewnić bezpieczeństwo depozytów klientów i ograniczyć ryzyko niekontrolowanej upadłości Getinu, która mogłaby zachwiać stabilnością sektora finansowego w Polsce.

Więcej o: