Będzie obniżka stóp procentowych? Ekonomiści mówią zgodnie: RPP popełni błąd

Przeważająca większość ekonomistów spodziewa się obniżki stóp procentowych jeszcze w tym roku, chociaż w ich ocenie RPP powinna utrzymać lub wręcz podwyższyć stopy. Ankietowani przedstawili swoje prognozy dotyczące tego, jak dużej obniżki należy się spodziewać.
Zobacz wideo Co to znaczy, że inflacja w skali miesiąca wyniosła 0 proc.? Wyjaśniamy

Rada Polityki Pieniężnej jeszcze przed końcem 2023 roku obniży stopę referencyjną NBP o co najmniej 0,5 pkt proc. - tak ocenia 81 proc. spośród 42 ekonomistów, którzy wzięli udział w sondzie przeprowadzonej przez "Rzeczpospolitą". Pozostali w przeważającej większości spodziewają się obniżki stóp o 0,25 pp.

Obniża stóp procentowych? Ekonomiści negatywnie oceniają zamiary RPP

Badani ekonomiści (aż 97,6 proc.) prognozują obniżkę stóp procentowych jeszcze w tym roku, ale w ocenie dużej części ankietowanych stopy powinny być wyższe (takiego zdania jest 45,2 proc. badanych). Tyle samo uważa, że RPP powinna utrzymać stopy na dotychczasowym poziomie, czyli 6,75 proc. Zaledwie 9,5 proc. ekonomistów wyraziło opinię, że stopy procentowe można obniżyć do poziomu 6,50 lub 6,25 proc. - Przy założeniu utrzymania stopy na poziomie 6,75 proc. inflacja dotyka górnej granicy (3,5 proc.) pasma dopuszczalnych odchyleń od celu na koniec 2025 r. To powinno skłaniać nie do obniżek stóp, ale do zaciskania polityki pieniężnej, najlepiej na drodze ograniczania portfela obligacji NBP - skomentował Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP w rozmowie z gazetą.

Kiedy obniżka stóp procentowych? Członkini RPP uważa, że nawet po wakacjach

Prezes NBP Adam Glapiński ogłosił 7 lipca, że Rada Polityki Pieniężnej oficjalnie zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych. Przypomnijmy - ostatnia podwyżka miała miejsce we wrześniu 2022 r. (o 0,25 pp), a na kolejnych posiedzeniach komunikowano jedynie decyzje o utrzymaniu stóp na dotychczasowym poziomie. Komentatorzy oceniają, że komunikat prezesa Narodowego Banku Polskiego to czytelny sygnał, że RPP będzie chciała obniżyć stopy - tak też wynika z opisanej wyżej ankiety. - W mojej ocenie, jeżeli będą sprzyjające warunki, czyli jeżeli zobaczymy spadek inflacji w szybkim tempie, jeżeli będzie to trwały trend spadkowy w dłuższym horyzoncie, to RPP będzie miała argumenty, żeby z rozwagą podjąć dyskusję na temat obniżek stóp procentowych, być może nawet już po wakacjach - komentowała członkini Rady Polityki Pieniężnej Iwona Duda w rozmowie z Business Insider.

Więcej o: