Nowe limity dla pracujących emerytów i rencistów. Będą mogli dorobić mniej niż dotąd

Emeryci i renciści, którzy nie ukończyli powszechnie obowiązującego wieku emerytalnego, będą mogli dorobić mniej niż dotychczas, zdecydował ZUS. To konsekwencja spadku wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Niższe limity zaczną obowiązywać już 1 września.

Emeryci, którzy korzystają ze świadczenia, pomimo że nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego (kobiety 60 lat, mężczyźni 65) mają możliwość dorabiania dodatkowych pieniędzy. Obowiązują ich jednak limity przychodów ustalane co trzy miesiące przez ZUS. Ich przekroczenie może wiązać się ze zmniejszeniem lub nawet całkowitym wstrzymaniem wypłaty świadczenia. Najnowsza zmiana zakłada obniżenie limitów, które staną się wiążące już od 1 września.

Zobacz wideo Uliczni grajkowie na Krupówkach w Zakopanem

Niższe limity przychodów dla rencistów i emerytów przed wiekiem emerytalnym

Renciści i aktywni zawodowo emeryci poniżej granicy wieku emerytalnego mogą osiągać przychody wysokości maksymalnie 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Jak ogłosiła prezeska ZUS na łamach Monitora Polskiego, już niebawem będzie to kwota 4904,10 zł. Dla porównania obecnie jest to 4987,00 zł. Zmianie ulegnie również pułap 130 proc. przeciętnej pensji, którego przekroczenie decyduje o zawieszeniu świadczenia. Od 1 września wyniesie on 9107,50 zł zamiast dotychczasowych 9261,60 zł. Tendencja spadkowa jest związana ze spadkiem przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

Praca a emerytura poniżej granicy wieku emerytalnego. Jak obniżane jest świadczenie po przekroczeniu limitów?

Dla osób, które mieszczą się w przedziale od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, przewidziano opcję zmniejszania świadczenia o kwotę przekroczenia limitów przychodów. Nie może ono zostać jednak obniżone o więcej niż kwota maksymalnego zmniejszenia. Według ustaleń ZUS od 1 marca wynosi ona:

  • 794,35 zł dla emerytur i rent przysługujących z powodu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 595,80 zł dla rent otrzymywanych z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 675,24 zł dla rent rodzinnych, które pobiera jedna osoba.
Więcej o: