Czy umowa zlecenie liczy się do emerytury? W przypadku stażu pracy nie musi być tak samo

Umowa zlecenie jest jedną z popularniejszych form zatrudnienia. Wielu pracowników zastanawia kwestia wliczania się okresu pracy do emerytury. Sytuacja nie jest jednoznaczna, ponieważ staż pracy i okresy, podczas których odprowadzane są składki, nie obowiązują takie same reguły.

Wielu pracowników zastanawia się, czy umowa zlecenie liczy się do emerytury. Ze względu na to, że jest to umowa cywilnoprawna, nie obowiązują jej przepisy Kodeksu pracy. W tej sprawie wątpliwości rozwiał Poradnik Pracownika.

Zobacz wideo Co robią Polacy, kiedy zarabiają za mało? [SONDA]

Czy umowa zlecenie liczy się do emerytury? Jakie składki są odprowadzane na tej formie zatrudnienia?

Wysokość emerytury zależy od okresu i wysokości składek, które są odprowadzane na ubezpieczenie emerytalne. Składki na ubezpieczenia społeczne, (w których skład wchodzą m.in. emerytalne), są obowiązkowe dla wszystkich, niezależnie od umowy. Jak informowaliśmy, zleceniodawca musi odprowadzać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki w wysokości:

  • od 0,40 do 3,60 proc. ubezpieczenia wypadkowego,
  • 19,52 proc. ubezpieczenia emerytalnego,
  • 8 proc. ubezpieczenia rentowego,
  • 9 proc. ubezpieczenia zdrowotnego.

Podczas ustalania wysokości emerytury uwzględnia się czas, w którym jest opłacana składka emerytalna. To z kolei przekłada się na to, że okresy, w których są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, niezależnie czy to ze stosunku pracy, czy z umowy cywilnoprawnej, wlicza się do tzw. okresów składkowych dających prawo do emerytury i ma wpływ na jej wysokość. Obowiązujące przepisy zakładają, że kobiety z 20-letnim stażem pracy mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 60 roku życia, a mężczyźni z 25-letnim stażem w wieku 65 lat.

Czy praca na umowie zlecenie wlicza się do stażu? Jakie przywileje daje straż?

Pojęcie stażu pracy nie jest uregulowane prawnie, ale można go określić jako okres, w którym pracownik jest zatrudniony. Osiągnięcie odpowiedniego stażu niesie ze sobą benefity takie jak wyższy wymiar urlopu, świadczenie przedemerytalne lub prawo do urlopu wychowawczego. Ponieważ umowa zlecenie nie podlega uregulowaniom Kodeksu pracy, okres zatrudnienia na jej podstawie przeważnie nie jest wliczany do stażu, chyba że w umowie ustalono inaczej.

Natomiast poza okresem zatrudnienia na umowę o pracę wlicza się do stażu okres pracy za granicą, czynnej służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla osoby bezrobotnej w czasie szkolenia. Dodatkowo staż będzie przysługiwał osobom, które pracują lub prowadzą gospodarstwo rolne albo są w trakcie studiów doktoranckich na okres mniej niż cztery lata i otrzymają tytuł.

Więcej o: