Napoje energetyczne nie dla nieletnich. Prezydent podpisał ustawę, która przewiduje kary do 200 tys. zł

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny. Są to napoje energetyczne, których sprzedaż zmieni się już od 1 września. Przepisy przewidują zmiany zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców. W ustawie przewidziano wysokie kary za niedostosowanie się do nowych wymogów.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym. Jej projekt dotyczy całkowitego zakazu sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny osobom poniżej 18. roku życia. Napoje energetyczne już wkrótce przestaną być tak łatwo dostępne, jak dotychczas. Zmiany obejmą zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców.

Zobacz wideo Na co powinny być przeznaczone pieniądze z podatku od cukru?

Napoje energetyczne nie dla nieletnich. Andrzej Duda podpisał ustawę, która wejdzie w życie od 1 września

Ustawa ma na celu, aby napoje energetyczne nie były sprzedawane nieletnim, a ich reklama była ograniczona. Przepis wejdzie w życie 1 września 2023 r. i spowoduje, że każda osoba, która będzie chciała kupić w sklepie tego rodzaju napój, będzie zobowiązana okazać dowód osobisty, tak jak w przypadku napojów alkoholowych. Nadmieniono, że ustawa ma wejść w życie z dniem 1 września 2023 r., z wyjątkiem art. 1 (przepisy wprowadzające zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem kofeiny oraz zakaz sprzedaży takich napojów na terenie szkół i innych jednostek systemu oświaty, oraz w automatach), który ma wejść w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2024 r. W uzasadnieniu poinformowano, że nowelizacja ustawy jest spowodowana wieloma negatywnymi opiniami ekspertów na temat wpływu napojów energetycznych na zdrowie dzieci i młodzieży.

Wysokie kary dla przedsiębiorców, którzy nie zastosują się do przepisów. Ustawa przewiduje próby oszustwa w sprzedaży

W ustawie zaproponowano przepisy karne, które przewidują, że podmiot, który będzie sprzedawał napoje energetyczne osobom poniżej 18. roku życia w na terenie szkół lub w innych placówkach oświatowych oraz w automatach, będzie podlegał karze grzywny do dwóch tys. zł. Taka sama kara jest przewidziana dla kierownika zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełni obowiązku nadzoru nad sprzedażą wyżej wymienionych napojów. Takie działanie będzie kwalifikowane jako wykroczenie.

Przepis precyzyjnie określa sposób oznaczenia, aby nie ulegało wątpliwości, że sprzedawanymi artykułami są napoje energetyczne. "Ustawa nakłada na producentów lub importerów napoju z dodatkiem kofeiny, lub tauryny obowiązek oznaczenia opakowania jednostkowego wyrobu widoczną, czytelną oraz umieszczoną w sposób nieusuwalny i trwały informacją o treści Napój energetyzujący lub Napój energetyczny" - czytamy w informacji prasowej, dotyczącej ustawy podpisanej przez prezydenta. W przypadku niezastosowania się do tego wymogu podmiot, który produkuje lub importuje napoje z dodatkiem kofeiny, lub tauryny "będzie podlegał grzywnie do 200 000 zł albo karze ograniczenia wolności, albo obu tym karom łącznie" - czytamy. Zaznaczono również, że jeżeli czyn zostanie popełniony w zakresie działalności przedsiębiorcy, wówczas za sprawcę czynu zabronionego zostanie uznana także osoba, która jest odpowiedzialna za produkcję lub import napojów energetyzujących.

Więcej o: