Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 rokiem. ZUS nie wypłaci pieniędzy bez tego dokumentu

Osoby, które urodziły się pomiędzy 1948 a 1969 rokiem, mają prawo do emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach, a także z tytułu wykonywania działalności twórczej. Co zrobić, aby otrzymać świadczenie? Jest kilka warunków.

Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. zostały objęte nowym systemem emerytalnym - informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Mogą one otrzymać świadczenie z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a także z tytułu wykonywania działalności twórczej lub artystycznej.

Zobacz wideo Czy Tusk okradł Polaków reformą OFE?

Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 rokiem. Jakie warunki trzeba spełnić?

Osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. przysługuje wcześniejsza emerytura z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, jeśli:

  • do 31 grudnia 2008 r. osiągnęła wiek emerytalny i udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny,
  • udowodniła wymagany okres pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze,
  • nie przystąpiła do OFE lub złoży wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu państwa,

albo:

  • nie przystąpiła do OFE lub złożyła wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu państwa,
  • osiągnęła obniżony wiek emerytalny przed 1 stycznia 1999 r. oraz udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny,
  • udowodniła wymagany okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze bądź co najmniej pięć lat pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią/ na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego oraz kopalniach otworowych siarki.

Jest także emerytura z tytułu wykonywania działalności twórczej lub artystycznej. Przysługuje ona:

  • osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r., która warunki dotyczące wieku, okresu zatrudnienia i działalności twórczej lub artystycznej spełniła do 31 grudnia 2008 r.,

albo:

  • osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która warunki dotyczące okresu zatrudnienia i działalności twórczej lub artystycznej spełniła na 1 stycznia 1999 r., jeżeli osiągnęła odpowiedni wiek emerytalny dla danego zawodu.

Gdzie złożyć wniosek? Należy pamiętać o ważnym dokumencie

Wniosek o emeryturę dla osób urodzonych między 1948 a 1969 r. można złożyć online lub osobiście w placówce ZUSNależy do niego dołączyć dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach czy zaświadczenia o przebywaniu na urlopie wychowawczym. Uwaga! Okresy pracy w szczególnych warunkach nie podlegają sumowaniu z okresami pracy w szczególnym charakterze. "Nie każda praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych uprawnia do otrzymania wcześniejszej emerytury. Wykaz prac, których wykonywanie pozwala na otrzymanie tego świadczenia, zostały przewidziane w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze" - przypomina ZUS.

Więcej o: