Miał być wzrost inwestycji, a jesteśmy "znacząco w tyle". Nowy raport rewiduje plan Morawieckiego

"Prawdopodobnym scenariuszem na najbliższe lata jest obniżenie się inwestycji w Polsce do 16,4 proc. PKB w 2025 r." - wynika z najnowszego raportu Szkoły Głównej Handlowej i Forum Ekonomicznego 2023. Wskazano w nim, że Polska, pod względem poziomu inwestycji, pozostaje znacząco w tyle nawet Węgrami.

"Ze względu na długookresowy trend spadkowy, jakim charakteryzują się inwestycje w Polsce, prawdopodobnym scenariuszem na lata 2023-2025 jest kontynuacja widocznego spadku inwestycji do wysokości 16,4 proc. PKB w 2025 r." - czytamy w opublikowanym raporcie Szkoły Głównej Handlowej i Forum Ekonomicznego 2023.

Zobacz wideo Sobolewski: W kwestii inwestycji Polska "leży"

Inwestycje w Polsce. Nowy raport jest niepokojący

"Za takim scenariuszem przemawiać może presja spowodowana wpływem wielu czynników, w tym: wysoką inflacją i wartością stóp procentowych, spowolnienie wzrostu PKB, niepewnością co do szybkiego zakończenia konfliktu zbrojnego w Ukrainie, brakiem przełożenia spadku cen surowców energetycznych na ceny detaliczne czy wreszcie brakiem czynników stymulujących inwestycje prywatne" - podkreślono.

Autorzy raportu podają, że wartość inwestycji w relacji do PKB w Polsce w latach 2008-2022 spadła z 23,1 proc. w 2008 r. do 16,8 proc. w 2022 r. "Pod względem poziomu inwestycji Polska pozostaje znacząco w tyle za innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności za Czechami czy nawet Węgrami, i trend ten ma charakter długofalowy" - czytamy.

Czeka nas dalszy spadek inwestycji?

Prawdopodobnym scenariuszem na lata 2023–2025 jest, jak wskazano, kontynuacja widocznego w Polsce spadku inwestycji do wysokości 16,4 proc. PKB w 2025 r. "Za takim scenariuszem przemawiać może presja powodowana wpływem wielu czynników, w tym: wysoką inflacją i wartością stóp procentowych, spowolnieniem wzrostu PKB, niepewnością co do szybkiego zakończenia konfliktu zbrojnego w Ukrainie, brakiem przełożenia spadku cen surowców energetycznych na ceny detaliczne czy wreszcie brakiem czynników stymulujących inwestycje prywatne" - podkreślono w raporcie. Tymczasem w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli tzw. Planie Morawieckiego, zakładano m.in. wzrost stopy inwestycji do 22-25 proc. w roku 2020 i utrzymanie poziomu 25 proc. do 2030 roku.

Więcej o: