Mama 4 Plus nie tylko dla kobiet? Blisko 1,5 tys. zł dla rodziców, którzy wychowali czworo i więcej dzieci

Wychowanie dzieci wiąże się z wyrzeczeniami i pochłania mnóstwo czasu. Z myślą o rodzicach co najmniej czwórki pociech powstało świadczenie Mama 4 Plus. Wbrew nazwie skorzystać z niego mogą również mężczyźni. Jak wystąpić o dodatkowe wsparcie i ile można uzyskać?

Mama 4 Plus to specjalne rodzicielskie świadczenie uzupełniające uruchomione w marcu 2019 roku. Pomoc skierowana jest do osób, które zrezygnowały z zatrudnienia lub nigdy go nie podjęły, by zająć się sprawowaniem opieki nad dziećmi. Choć nazwa sugeruje, że jest to świadczenie przeznaczone wyłącznie dla kobiet, mężczyźni również mogą się o nie ubiegać.

Zobacz wideo Hubert A. Janiszewski: Potrzebujemy stworzyć ofertę mieszkaniową dla mniej zarabiających

Mama 4 Plus również dla ojców? Wystarczy spełnić kryteria

Podstawowym kryterium przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego jest brak dochodu, który zapewniłby świadczeniobiorcy środki niezbędne do utrzymania się. W przypadku kobiet konieczne jest ukończenie 60 lat oraz urodzenie i wychowanie co najmniej czwórki dzieci. Dla mężczyzn pula wymagań zwiększa się do ukończenia 65 roku życia, wychowania co najmniej czwórki dzieci (ponieważ ich matka zmarła, porzuciła je lub przez długi okres czasu nie uczestniczyła w ich wychowywaniu). Potencjalny świadczeniobiorca musi również:

  • mieszkać w Polsce,
  • mieć w kraju ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat,
  • legitymować się polskim obywatelstwem lub posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej bądź państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  • mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce,
  • mieć zalegalizowany pobyt w Polsce.

O świadczenie można ubiegać się poprzez złożenie wniosku, którego wzór znajdziesz tutaj. Szczegóły na temat dokumentów, które należy do niego załączyć, znajdują się na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ile wynosi wysokość świadczenia Mama 4 Plus? Kluczowym czynnikiem emerytura

Jeśli nie pobieramy emerytury lub renty, nasze świadczenie Mama 4 Plus wyniesie równowartość najniższej emerytury. Od marca bieżącego roku minimalna emerytura została wyznaczona na poziomie 1445,48 zł netto (na rękę). W przypadku gdy świadczeniobiorca pobiera jednocześnie rentę lub emeryturę, która jest niższa niż kwota minimalnego świadczenia, Mama 4 Plus będzie miała formę uzupełniającą, czyli wyniesie tyle, co różnica pomiędzy nimi.

Więcej o: