Lokaty jednodniowe - korzystna forma oszczędzania

Głównym atutem tego typu depozytów jest kapitalizacja (czyli doliczanie) odsetek codziennie, a nie, jak ma to miejsce w przypadku lokat standardowych - dopiero po ich zakończeniu.

A zatem nasz kapitał po każdym dniu jest automatycznie powiększany o należne odsetki, w związku z czym już w dniu następnym zysk naliczany jest od wyższej kwoty. To efekt śnieżnej kuli - bardzo korzystny w przypadku oszczędzania.

Dzięki tej dziennej kapitalizacji lokaty jednodniowe są z reguły wyżej oprocentowane niż depozyty standardowe. Nie bez znaczenia są też kwestie podatkowe.

Zgodnie z ordynacją podatkową, jeśli dzienna kwota zysku z lokaty wyniesie mniej niż 2,5 zł, wówczas podatek nie zostanie naliczony. Ta zasada ma zastosowanie do lokat nieprzekraczających 18 tysięcy zł. Przy rozważaniu kwoty, którą chcemy przeznaczyć na taki depozyt, trzeba oczywiście wziąć pod uwagę fakt, że codziennie będzie się on powiększać o naliczane odsetki.

Dobrze przyjrzyjmy się dostępnym ofertom, żeby wybrać najkorzystniejsze dla nas rozwiązanie. Niektóre z nich dają np. możliwość wyboru pomiędzy doliczaniem odsetek do kapitału lokaty a bezpośrednim przekazywaniem ich na konto osobiste.

Jak zabezpieczasz się finansowo na emeryturę?