Oszczędzanie: IKE, IKZE czy może polisy inwestycyjne?

W przypadku podejmowania decyzji o długoterminowym gromadzeniu środków na przyszłą emeryturę - czy to za pośrednictwem IKE, czy w przyszłości IKZE - najważniejsze są na pewno konsekwencja i systematyczność.

To generalna zasada w przypadku wszystkich rozwiązań opartych na regularnej składce. Alternatywą dla tych typowo "emerytalnych" produktów - IKE i IKZE - są szeroko dostępne programy systematycznego oszczędzania. Decydując się na takie rozwiązanie warto zastanowić się nad optymalnym w danym przypadku okresem oszczędzania (może on wynosić od kilku do nawet 20-30 lat) oraz nad składką, która nie powinna być zbytnim obciążeniem dla domowego budżetu. Na rynku można znaleźć oferty, w ramach których deklaracja co do wysokości miesięcznych składek wynosi już 150 - 200 zł.

W programach z regularną składką, już przy tych stosunkowo niewielkich, ale regularnych wpłatach (np. ok. 200 zł miesięcznie) można mieć dostęp do inwestycji na lokalnych oraz zagranicznych rynkach finansowych. Tego typu programy mają zwykle formę polisy ubezpieczeniowej na życie - dzięki temu wskazane przez nas osoby (tzw. uposażeni) otrzymają zgromadzone oszczędności bez konieczności przeprowadzania postępowań spadkowych czy odprowadzenia podatku od spadków i darowizn.

W długim okresie wybór konkretnej strategii inwestycyjnej wydaje się mniej istotny, choć warto wziąć pod uwagę fakt, że przy wieloletnim i systematycznym oszczędzaniu instrumenty finansowe, które charakteryzują się wyższym ryzykiem, jednocześnie oferują większy potencjał zysku. Jeśli ktoś zaczyna myśleć o emeryturze w wieku 50 lat - powinien unikać ryzykownych inwestycji. Z kolei 20-30-latek mógłby rozpocząć je od produktów w większej części opartych o rynek akcyjny.