Świat 2025

Jak będzie wyglądał świat w 2025 roku. Jak wpłyną na niego zmiany klimatyczne, jakie kierunki wyznaczą rządy państw i wielkie firmy. Projekt FutureScapes stara się odpowiedzieć na te pytania

W dzisiejszym świecie trzeba biec, by nie stać w miejscu. Niektórzy jednak starają się wciąż poruszać do przodu. By to osiągnąć, trzeba wyprzedzać swoje czasy, przewidywać trendy przyszłości. Nie wystarczy bowiem udoskonalać rzeczy już istniejące czy też odpowiadać na aktualne potrzeby rynku i klientów. W ciągle przyspieszającym świecie firmy muszą wiedzieć jak sytuacja wyglądać będzie za kilka czy kilkanaście lat, by już teraz rozpocząć pracę nad produktami i usługami które zaspokoją przyszłe potrzeby.

Dlatego firma Sony we współpracy z ekspertami opracowała cztery prawdopodobne scenariusze przyszłości, po czym upubliczniła je po to, by stały się punktem wyjścia do dyskusji w szerszym gronie. Scenariusze te, nazwane FutureScapes (Pejzaże Przyszłości) pokazują jak wyglądać będzie świat w 2025 roku, ze szczególnym uwzględnieniem technologii i stylu życia. Od tego momentu dzieli nas jeszcze 13 lat - dobrym ćwiczeniem by uświadomić sobie skalę zmian jakie mogą zajść w międzyczasie jest próba przypomnienia sobie jak wyglądała Polska 13 lat temu: ciężkie laptopy, prymitywne telefony komórkowe, brak smartfonów, tabletów, brak mediów społecznych, internet w zwykłym HTMLu.

Co może wydarzyć się w 2025 roku?

Scenariusz 1 - hiperinnowacyjność

Ten świat charakteryzujący się niską emisją związków węgla powstał w wyniku szybkiego i nieustającego procesu innowacji technologicznej. Styl życia i świat biznesu zmieniły się zaledwie minimalnie, ale w obliczu malejących zasobów pojawiają się coraz większe wątpliwości, czy ten "kołowrotek innowacji" ma szansę bytu w długiej perspektywie.

Zobacz wideo

Scenariusz 2 - scentralizowane przetrwanie

Rządy, zmuszone do spóźnionego działania w reakcji na serię poważnych wstrząsów klimatycznych, podjęły drastyczne kroki w kierunku walki ze zmianami klimatycznymi. Przy użyciu zaawansowanych technologii narzuciły ludziom zrównoważony rozwój i próbują dać im trochę wytchnienia od ograniczeń wolności osobistej.

Zobacz wideo

Scenariusz 3 - współwłasność

W tym świecie globalne rządy przewidziały niestabilność klimatyczną i wprowadziły restrykcyjny program środków limitujących emisję związków węgla w celu ograniczenia jej negatywnych konsekwencji. Taka strategia spowodowała wzrost kosztów emisji związków węgla i całkowicie odmieniła postrzeganie własności.

Ta wizja przyszłości jest innowacyjna zarówno z punktu widzenia życia prywatnego, jak świata biznesu. Decydujące znaczenie ma rozwijanie nowych modeli biznesowych i usługowych - rządy wspierają taki kierunek zmian, ustalając minimalną cenę emisji związków węgla, ale nie jest to gospodarka planowa.

Zobacz wideo

Scenariusz 4 - nowa definicja dobrobytu

Po długim okresie recesji powoli wyłania się nowy, bardziej zrównoważony styl życia, a wraz z nim zaczynają dominować inne niż dotychczas priorytety, takie jak "dobre samopoczucie" i "jakość życia". Nowe wartości społeczne opierają się właśnie na koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz silniejszych więziach wewnątrz wspólnoty, a technologia ułatwia współpracę zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.

Zobacz wideo

Który ze scenariuszy się sprawdzi? Jak będzie wyglądało nasze życie za 13 lat? Na te pytania szukamy odpowiedzi w Świecie 2025

Więcej o: