Mądry Polak przed szkodą?

Nie ufamy organizacjom w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia wrażliwych danych. Dzielimy się jednak danymi np. w zamian za możliwość bezpłatnego korzystania z usług on-line.
embed

Bezpiecznie jak w banku

Zdecydowana większość respondentów darzy zaufaniem banki (76%) i wierzy, że dane którymi one dysponują są bezpieczne. Jednocześnie 77% badanych uważa, że banki powinny popracować nad systemami uwierzytelniania, co jeszcze bardziej przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa.

Na kolejnych miejscach za bankami w rankingu zaufania uplasowały się: instytucje opieki zdrowotnej (61%) oraz firmy z branży ubezpieczeniowej (60%). Natomiast tylko 38% Polaków ufa sektorowi publicznemu i instytucjom rządowym, co stanowi najniższy wskaźnik wśród badanych krajów.

?Polacy nie do końca wiedzą w jaki sposób administracja publiczna przechowuje ich dane.?, mówi Ireneusz Wiśniewski, Dyrektor Zarządzający w F5 Networks Polska, ?To sprawia, że jesteśmy ostrożni i obawiamy się, że nasze dane mogą trafić w niepowołane ręce. Jednocześnie aż 74% Polaków domaga się lepszych sposobów uwierzytelniania w sektorze bankowym, choć to bankom ufamy najbardziej. To pokazuje, że zapewnianie bezpieczeństwa naszym danym to ciągły proces, w którym ważna jest adekwatność stosowanych rozwiązań.?

  • 62% Polaków nie ufa organizacjom rządowym (najwyższy wskaźnik wśród badanych krajów)
  • 39% Polaków nie ufa służbie zdrowia (najwyższy wskaźnik wśród badanych krajów)
  • 27% Polaków uważa, że zapewnienie bezpieczeństwa w sieci powinno leżeć w gestii organizacji międzynarodowych (tylko 15% Anglików i 16% Niemców uważa podobnie)
  • Polacy bardziej roztropni niż Niemcy ? rzadziej udostępniamy nasz adres domowy (17%) niż nasi zachodni sąsiedzi (41%)
  • 77% Polaków nie ufa operatorom mediów społecznościowych.

Nasze dane jako waluta transakcyjna

Polacy chętnie dzielą się swoimi danymi o ile widzą w tym korzyść. Połowa ankietowanych zadeklarowała możliwość udostępnienia informacji na temat swojej daty urodzin (49%), stanu cywilnego (60%) oraz zainteresowań (65%). 58% respondentów deklarowało również gotowość dzielenia się swoimi nawykami zakupowymi. Jednocześnie w to, że nasze dane są bezpieczne w kanałach social media wierzy tylko 23% Polaków.

W niektórych obszarach, w porównaniu z innymi przebadanymi nacjami, jesteśmy jednak ostrożni. Na przykład tylko 17% z nas udostępni swój adres domowy (w porównaniu z 41% Niemców).

Konserwatyzm cechuje 16% Polaków, którzy deklarują, że nie udostępniają żadnych danych.

Mimo to wielu użytkowników przymyka oczy na kwestie związane z bezpieczeństwem, o ile dzielenie się danymi umożliwia im korzystanie z serwisów internetowych za darmo. Tylko 25% Polaków zwraca również uwagę na zabezpieczenia stron internetowych ? jest to najmniejszy odsetek wśród badanych nacji.

?Widzimy, którym instytucjom konsumenci zawierzają swoje dane.? , mówi Mike Convertino, CISO oraz Vice President Information Security z F5 Networks. ?Te o ugruntowanej renomie ? jak banki ? są uważane za najbardziej wiarygodne. Jednak o wiele więcej informacji udostępniamy w kanałach społecznościowych, mimo iż ufamy im najmniej.

Niezależnie od typu, każda organizacja której celem są usługi, musi zapewnić klientów, że ich dane są bezpieczne. Jesteśmy coraz bardziej świadomi niebezpieczeństw czyhających w sieci, dlatego coraz ważniejsze jest posiadanie odpowiedniej infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa danych, która chroni przed cyber-niebezpieczeństwami, ale jednocześnie nie wpływa na doświadczenia klientów.?

Odwieczna sprzeczność: prywatność czy ochrona danych

Ostatnio Parlament Europejski zatwierdził regulację GDPR (General Data Protection Regulation). Przyznaje ona obywatelom UE prawo do złożenia skargi i uzyskania zadośćuczynienia jeżeli ich dane zostały nieprawidłowo wykorzystane. Gdy zapytano Polaków co według nich oznacza ?nadużycie danych?, 72% stwierdziło, że jest to udostępnianie ich danych osobom trzecim bez uzyskania ich wcześniejszej zgody.

Jednocześnie 35% Polaków zgadza się z twierdzeniem, że obowiązkiem polskich instytucji rządowych jest chronienie obywateli przed cyber-zagrożeniami, a 21% twierdzi, że sami jesteśmy odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo.